Kjennetegn på Kundeservice

Kjennetegn på Kundeservice Comstock Images / Comstock / Getty Images

Selskapene er avhengige av kundeservice avdelinger for å gi koblingen mellom kunde og selskap.Kundeservice avdelinger fokuserer på nøyaktig registrering av opplysninger om klage, kommentarer og komplimenter levert av kunder gjennom over telefon eller ved ansikt-til-ansikt kontakt.Selv om hvert selskap har særskilte regler og metoder for håndtering av kundekontakt, de grunnleggende egenskapene til kundeservice avdelinger forblir lik.

Training

  • kvalitet kundeservice resultater fra spesifikke og målrettet opplæring og mentoring praksis.Et viktig kjennetegn ved kvalitet kundeservice, hjelper riktig trening for å sikre konsistent og effektiv kundeservice i hele selskapet.Trening, som fokuserer på telefonen og datasystemer, samt selskapets policy, holder kundeservice representanter godt bevandret på endringer og oppdateringer til politikk og prosedyre.Data som samles inn ved å benytte de verktøy levert, hjelper selskapet fokusere markedsføringstiltak, i

    dentifisere trender og analysere tilbakemeldinger på produkter og tjenester.

Forventninger

  • Kundeservice forventninger bidra til å sette tonen og legge grunnlaget for å håndtere typiske kundeservice situasjoner, inkludert kommentarer, klager og spørsmål.Forventninger om positive og produktive kundeservice interaksjoner inkluderer hilsen kunder entusiastisk, øve ferdigheter i aktiv lytting og bruk av empati, for å vise en forståelse av situasjonen.I tillegg forhandlingsteknikk og evne til å håndtere vanskelige situasjoner på en rolig måte representerer kjennetegner vellykkede kundeservice representanter.

Evaluering

  • Hyppige evalueringer av kundeservice personell og retningslinjer gi muligheten til å tilpasse seg et stadig skiftende kundeservice miljø.Evalueringer gi en måte å forsterke retningslinjer og tilby ytterligere individualisert opplæring.Kjennetegn på evalueringsprosessen inkluderer statistiske komponenter, overvåking og mentoring.Statistiske komponenter, inkludert samtaler per time, og gjennomsnittlig samtalelengde, identifisere områder av ytelse der forbedring er mulig.Overvåking av kundens interaksjoner via telefon eller i-person gir verdifull tilbakemelding for individuell utvikling.På grunn av de skiftende behovene til selskapet og avdelingen, gir kontinuerlig opplæring for kontinuerlige oppdateringer på kundeservice prioriteringer og retningslinjer.

122
0
1
Kundeservice Jobs