Hvordan lage Progress Bar i VBA

Bruk Excel og VBA å skape en fremdriftslinje . didital kart bilde av Charles Taylor fra Fotolia.com

En fremdriftsindikator som brukes i et dataprogram for å indikere fremdriften av en operasjon.Det er ofte et rektangel som er animert som en operasjon gjør fremskritt.Visual Basic for Applications, eller VBA, er et programmeringsspråk som brukes i Microsoft Office-programmer for å automatisere rutineoppgaver og å lage brukergrensesnitt.Du kan enkelt lage en fremdriftslinje ved hjelp av VBA i Microsoft Office Excel.Excel er et regnearkprogram inkludert i Microsoft Office-pakken.

Instruksjoner

 1. Åpne Microsoft Office Excel, og trykk "Alt" og "F11" for å åpne Visual Basic Editor.Høyreklikk på "VBAProject," klikk "Userform" for å sette inn et nytt skjema.Fra "Toolbox" -menyen, klikk "Label".Mens du holder museknappen, for å dra på Form lage en ny etikett kontroll.

 2. Høyreklikk på etiketten og velg "Properties" og deretter endre "Høyde" til 42 og "bredde" til 12. Endre "Top" til 12. Lag ni flere etiketter med den sam

  me prosessen.

 3. Klikk "Command" på "Toolbox" panelet og legge til en ny knapp i Form.Høyreklikk på "Command" og klikk "Vis kode" for å opprette en ny prosedyre.

 4. Skriv inn følgende for å opprette en ny variabel og definere sin verdi:

  Dim cnt As Integer

  cnt = 0

 5. Skriv inn følgende for å skjule alle etikettene når Form begynner:

  Me.Label1.Visible = False

  Me.Label2.Visible = False

  Me.Label3.Visible = False

  Me.Label4.Visible = False

  Me.Label5.Visible = False

  Me.Label6.Visible = False

  Me.Label7.Visible = False

  Me.Label8.Visible = False

  Me.Label9.Visible = False

  Me.Label10.Visible = False

 6. Skriv inn følgende for å opprette en stund loop og iterere 10ganger mens pause koden i 5 sekunder:

  gjøre mens cnt & lt; & gt;10

  Velg sak cnt

  tilfellet er = 1

  Me.Label1.Visible = True

  Me.Label1.BackColor = vbBlue

  saken er = 2

  Me.Label2.Visible = True

  Me.Label2.BackColor= vbBlue

  saken er = 3

  Me.Label3.Visible = True

  Me.Label3.BackColor = vbBlue

  saken er = 4

  Me.Label4.Visible = True

  Me.Label4.BackColor = vbBlue

  saken er = 5

  Me.Label5.Visible = True

  Me.Label5.BackColor = vbBlue

  saken er = 6

  Me.Label6.Visible = True

  Me.Label6.BackColor = vbBlue

  Saken er = 7

  Me.Label7.Visible = True

  Me.Label7.BackColor = vbBlue

  saken er = 8

  Me.Label8.Visible = True

  Me.Label8.BackColor = vbBlue

  saken er= 9

  Me.Label9.Visible = True

  Me.Label9.BackColor = vbBlue

  saken er = 10

  Me.Label10.Visible = True

  Me.Label10.BackColor = vbBlue

  End Select

  Me.Repaint

  Application.Wait nå + TIMEVALUE ("0:00:05")

  cnt = cnt + 1

  Loop

 7. Klikk på "Insert" -menyen og klikk på «Module" for å legge til en ny modul.Kopier og lim inn koden nedenfor for å starte "UserForm1.":

  Sub showProgressBar ()

  UserForm1.Show

  End Sub

  Trykk "F5" for å kjøre programmet.

592
0
3
Visual Basics Programming