Hvordan grafen avreise noen irrasjonelle tall på tallinjen

Det er relativt enkelt å Nøyaktig Graph noen punkter av ethvert reelt tall på tallinjen.Å Nøyaktig Graf Point of en irrasjonell NUMMER på tallinjen er mer utfordrende.Denne artikkelen viser hvordan du fremstiller noen punkter av irrasjonale tall på tallinjen.

Du trenger

 • Pencil
 • Graph Paper
 • en vinkelmåler
 • Forskjellen mellom et rasjonelt tallog irrasjonalt tall kan illustreres på følgende måte.En gjentatt ikke-terminerende desimaltall kan uttrykkes som et forhold mellom to heltall, og dette forholdet er kalt et rasjonalt tall.En ikke-repeterende, Ikke-Avslutte desimal kan ikke uttrykkes som et forhold mellom to heltall, og vi kaller dette desimaltall et irrasjonalt tall.Denne artikkelen viser hvordan du fremstiller tre av disse irrasjonale tall, tallene er kvadratroten av (2), kvadratroten av (3), og kvadratroten av (5).

 • Vi trekker den horisontale nummer linje og på midtpunktet null (0) trekker vi en vertikal linje.Vi merke av to enheter til høyre og til venstre på den h

  orisontale linjen, og to enheter under og over den horisontale linjen, på den vertikale linjen.

 • Vi har nå tegne en enhet firkant på antall linjen mellom null (0) og en (1).Diagonalen i den enheten kvadrat er lik kvadratroten av (2), siden av Pythagoras læresetning lengden av diagonalen er lik kvadratroten av summen av kvadratene av hver av benene.Vennligst klikk på bildet til venstre.

 • å finne kvadratroten av (3), kan vi ta lengden på kvadratroten av (2) som er på tallinjen, og ta lengden (1) som erpå den vertikale linje, og konstruere et rektangel.Diagonalen til at rektangelet er lik kvadratroten av (3) .Vær klikk på bildet til venstre.

 • likhet med trinn 4, kan vi tegne grafen poenget kvadratroten av (5) på tallinjen.Kvadratroten av (5) kan finnes ved å opprette et rektangel med en lengde kvadratroten av (3) på den horisontale linje, og høyden av kvadratroten av (2) på den vertikale linje.Diagonalen til det rektangel er lik kvadratroten av (5).Ved hjelp av denne lengde som en radius av en sirkel, kan vi krysser linjenummeret på det punkt kvadratroten av (5).Vennligst klikk på bildet til venstre.

Tips & amp;Advarsler

 • å finne kvadratroten av (7), kan vi ta lengden på kvadratroten av (5) som er på den horisontale nummer linje, og ta lengden på kvadratroten av (2)som ligger på den vertikale linje, og konstruere et rektangel.Diagonalen til det rektangel er lik kvadratroten av (7).Vi deretter bruke diagonalen av rektangelet som radius og krysser den horisontale linjen.Skjæringspunktet vil være kvadratroten av (7).Denne prosedyren kan gjentas i mange irrasjonell tall.
 • Man kan være kreativ basert på de trinnene ovenfor til plotter kvadratroten av mange ikke-perfekte squared tallene som er irrasjonelle tall.HA DET GØY å gjøre det.
549
0
3
College