Hoe om ethische beslissingen in Management Zorg

Managers zijn vaak verantwoordelijk voor het maken van een verscheidenheid van zakelijke beslissingen.Die getroffen zijn door beslissingen kan zowel interne of externe stakeholders.Een deel van de verantwoordelijkheid van het management bij het maken van beslissingen is om ethisch te handelen.Bedrijfsethiek gaat vaak volgende ethische of morele principes die door de samenleving.Bedrijven zullen moeten internaliseren deze principes dus managers hebben een kader voor ethische beslissingen.Dit kader --- vaak een ethische code genaamd --- biedt managers met een blauwdruk voor het maken van beslissingen mede op basis van de ethiek.

instructies

  1. Implementeer een schriftelijke ethische code voor managers om te volgen.De ethische beginselen van de code kan beschrijvende of normatieve zijn.Een beschrijvende code vereist managers te vragen wat mensen denken dat goed is en dat patroon te volgen bij het nemen van beslissingen.Normatieve ethiek maakt gebruik van de ethiek van de samenleving om managers te he

    lpen beslissingen te nemen door te focussen op het eindresultaat.

  2. Denk aan de gevolgen van de beslissing op meer dan één groep van stakeholders.Bijvoorbeeld, beursgenoteerde bedrijven kijken vaak aandeelhoudersrendement maximaliseren.Ethische besluitvorming balanceert de maximalisatie van de winst aandeelhouder met de effecten van bedrijfsactiviteiten op externe stakeholders.Verbeteringen in de arbeidsomstandigheden werknemer, de stad rondom het bedrijf of de natuurlijke hulpbronnen zijn vaak overwegingen in ethische besluitvorming.

  3. Volg de richtlijnen bij het maken van ethische beslissingen.Overheidsinstellingen regelen vaak een scala aan zakelijke sectoren.Mijnbouw, gezondheidszorg, industrie en financiële dienstverlening hebben allemaal een strenge regelgeving.Bedrijven kunnen hun ethische code tegen de regelgeving of juridische grenzen die door de overheid weerspiegelen.Dit resulteert vaak in de gelijke behandeling van alle zakelijke belanghebbenden.

  4. Betrek veel verschillende individuen in het besluitvormingsproces.Ethiek en ethische standpunten zijn vaak verschillend tussen degenen die werkzaam zijn in een bedrijf.Met veel mensen die betrokken zijn bij de besluitvorming kan helpen meer inzicht te krijgen in de richting van de activiteiten van een bedrijf.Elk individu kan vertegenwoordigen ook een andere groep van belanghebbenden bij het bedrijf.

  5. recensie eerdere beslissingen.Bedrijven kunnen een historisch record voor belangrijke zakelijke beslissingen.Eerdere besluiten kan informatie over wat niet te doen op het gebied van ethische beslissingen te bieden.Ethische schendingen van eerdere beslissingen kunnen voorkomen dat bedrijven van het maken van dezelfde fout opnieuw.Dit kan voorkomen dat bedrijven uit de verzwakking van hun marktaandeel van onverantwoordelijke acties en beslissingen.

180
0
0
Exploitatie Van Een Bedrijf