Drie Ethische verplichtingen van een advocaat

Fundamentele ethische verplichtingen van een advocaat . het jonge advocaat door Alexey Stiop uit Fotolia.com

De ethische verantwoordelijkheden en verplichtingen van een advocaat worden uiteengezet in wat in de meeste staten is de code van professionele verantwoordelijkheden voor advocaten genoemd.Verdediging advocaat is een term die vaker toegepast op een advocaat die betrokken zijn bij het verdedigen van cliënten in strafzaken.De term kan ook betekenen dat een advocaat die een verdachte in een civiele procedure.In beide instellingen, de drie belangrijkste ethische verplichtingen zijn hetzelfde.

Vertrouwelijkheid

  • Vertrouwelijkheid is een primaire ethische verplichting van een advocaat.Sterker nog, de meeste staten zijn onder andere binnen de eed genomen door een persoon die wordt toegelaten tot de bar als advocaat een gelofte om "te behouden ongeschonden de ontboezemingen van een cliënt."

    Zelfs als een client bekent aan het plegen van de meest ernstige misdrijven, een advocaat kan deze informatie niet met iedereen te delen.Bovendien kan een

    advocaat geen tangentiële stuk gegevens of informatie die de neiging de ontboezemingen van een client bloot zou kunnen hebben onthullen.

Zealous Vertegenwoordiging

  • Een van de drie belangrijkste ethische verplichtingen van een advocaat zijn cliënt is ijverig representatie.Ijverig vertegenwoordiging betekent dat een advocaat heeft een professionele en ethische verplichting om alle wettelijke middelen ter beschikking om de rechten te beschermen en te bevorderen van de belangen van zijn cliënt te gebruiken.

Belangenconflict

  • andere essentiële ethische verplichting van een advocaat is om elk belangenconflict te vermijden - evenals de schijn van een belangenconflict.Een belangenconflict wordt ruim gedefinieerd in het kader van juridische professionele verantwoordelijkheid.Elke vereniging die mogelijk kunnen leiden tot of suggereren een belangenconflict - laat staan ​​een echte conflict - moet worden vermeden.Als er een conflict wordt geconstateerd, moet het conflict worden geëlimineerd (met medeweten en instemming van de klant) van de advocaat moet zich terugtrekken uit verdere vertegenwoordiging van die klant.

Resources

  • American Bar Association: Model Regels van Professionele Verantwoordelijkheid
369
0
1
Criminal Law Basics