Systems Theory & Social Work Practice

Maatschappelijk werk is de professionele toepassing van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in een poging om het leven van mensen te verbeteren en het bevorderen van diverse vormen van sociale gelijkheid.Systeemtheorie is een interdisciplinair vakgebied dat complexe systemen bestudeert.Hulpverleners benaderen systeemtheorie als manier bestuderen van de verschillende niveaus van de samenleving en begrijpen hoe componenten delen daarin functie in het geheel.Zij dan van toepassing hun bevindingen aan de verbetering van de samenleving te bevorderen.

Social Work

  • Maatschappelijk werkers kunnen functioneren in een verscheidenheid van capaciteiten.Ze kunnen advocaten, onderzoekers, academici, beleidsmakers, de geestelijke gezondheidszorg, bestuurders of zelfs alleen maar toevallige vrijwilligers.In het algemeen, het ding dat hen bindt is een zorg voor het bevorderen van de oorzaak van sociale rechtvaardigheid, bij hun streven om de oorzaken te begrijpen en te verzachten van de effecten van een aantal so

    ciale problemen.

Systems Theory

  • Systems theorie is de algemene naam voor een groot aantal verschillende methoden en bijzondere theorieën.Al deze theorieën trachten aan te nemen dat de systemen holistische - sommige gebruiken de term "biologisch" - en dat er een causaal interrelatie tussen de delen en het geheel van een systeem.Systeemtheorie in de sociale wetenschappen de neiging om de wederzijdse beïnvloeding tussen de sociale omgeving en de mensen daarin te observeren.

Micro

  • Maatschappelijk werkers in dienst sociale theorie op microniveau betreft met individuen, families en andere kleine gemeenschappen.In het algemeen, de geestelijke gezondheidszorg en de veiligheid van kinderen advocaten hebben de neiging om te werken op dit niveau.Ze hebben vooral betrekking op de veiligheid en het welzijn van individuen en met het stimuleren van positieve en gezonde dynamiek binnen familierelaties.

Intermediate

  • Dit niveau van het sociaal werk heeft de neiging om zich te concentreren op kleine gemeenschappen zoals buurten of regio's.Werknemers op dit niveau de neiging om leden van de plaatselijke instanties of andere kleine organisaties die te helpen ontwikkelen en pleitbezorger beleid en programma's over sociale verandering op lokaal niveau tot stand te brengen.

Macro

  • Maatschappelijk werkers op macroniveau hebben de neiging om te worden betrokken bij de vorming van beleid en sociaal onderzoek op een breed toepassingsgebied, met de nadruk op de hele samenleving of zelfs internationaal werken.Ze hebben de neiging om systemen toepassen theorie om te begrijpen hoe de voorwaarden van de mensen binnen de hele naties of op een wereldwijde schaal te verbeteren.

280
0
0
Filantropische Organisaties