Functieomschrijving van een penningmeester voor een non-profit

Financieel verslag met een rekenmachine . Nonwarit / iStock / Getty Images

De vrijwilliger raad van bestuur is het bestuursorgaan arm van een non-profit organisatie en is wettelijk verplicht voor belasting vrijgestelde organisaties en bedrijven.Het bord heeft vier officieren: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris.Elke ambtenaar heeft een functieomschrijving dat de taken en verantwoordelijkheden Gegevens zoals voorgeschreven door de statuten van de organisatie.De taken van de penningmeester te betrekken toezicht op fiscale aangelegenheden.

Care, Loyaliteit en gehoorzaamheid

  • Volgens BoardSource, een organisatie die zich richt op de opleiding voor non-profit borden, zorg, loyaliteit en gehoorzaamheid definiëren juridische verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.Zorg verwijst naar competentie en redelijke zorg, terwijl trouw en gehoorzaamheid verwijzen naar het eren van de missie van de organisatie, met inachtneming van de vertrouwelijkheid en zijn zich bewust van het vertrouwen van het publiek.Voor de penni

    ngmeester, vertaalt zich dit in het waarborgen van de organisatie is een goed rentmeester van donaties en de belastingvrije status, waardoor het toezicht op de fiscale integriteit van de organisatie en het bijstaan ​​van de raad van bestuur bij het voldoen aan haar mandaat om te regeren.

Algemene kennis

  • De penningmeester is nodig om alle geplande vergaderingen bij te wonen en de huidige kennis van de organisatie, haar programma's, de statuten en de statuten te behouden.De penningmeester is nodig om de kennis van non-profit boekhoudkundige praktijken, belastingwetten non-profit en fiscale registratie hebben.De penningmeester is goed geïnformeerd over het beheer van de commissie en de regels voor het uitvoeren van bestuursvergaderingen.

Accounts en uitgaven

  • Statuten meestal wijzen de penningmeester te zijn een van de twee ambtenaren die zijn gemachtigd om de controles te ondertekenen of de toegang tot bank- en kredietkaarten rekeningen worden verleend.Treasurers hebben volledige kennis van alle organisatie bedrijven en activa.Treasurers herzien maandelijkse rekening platen en de monitor inkomsten en uitgaven.De penningmeester herziet ook de financiële verslagen van de organisatie personeel.

Rapporten

  • De penningmeester bereidt rapporten aan de raad detaillering inkomsten, uitgaven en de waarde van de activa.De penningmeester presenteert een financieel verslag op iedere bestuursvergadering, en bereidt en presenteert de jaarlijkse financiële en audit rapport aan de raad.De penningmeester bereidt speciale financiële verslagen aanpakken voorgestelde plannen voor grote uitgaven.

Finance Committee

  • De penningmeester is voorzitter van de financiële commissie.De financiële commissie is belast met de ontwikkeling van het fiscale beleid en de procedures van de organisatie en de ontwikkeling van de fiscale component van het strategisch plan van de organisatie.De commissie ontwikkelt ook fondsenwerving plan van de organisatie en de jaarlijkse begroting in samenwerking met andere leden van de raad en de chief financial officer van de organisatie.De commissie houdt toezicht op de jaarlijkse audits en reviews auditrapporten.

895
0
1
Goede Doelen