Hoe de vijf nummer Samenvatting zoeken

De samenvatting van vijf nummer organiseert numerieke data . lange nummers van document door Vita Vanaga uit Fotolia.com

De samenvatting van vijf-nummer is een statistisch instrument dat de betekenis toekent aan een set van gegevens die het gevolg is van een enkele variabele.De vijf nummers die betrokken zijn in de samenvatting zijn de onderste en bovenste extremen, de onderste en bovenste kwartiel, en de mediaan.De samenvatting van vijf nummer maakt het mogelijk om gegevens systematisch te worden georganiseerd voor een snelle en eenvoudige interpretatie.

Odd Bedrag

 1. volgorde van de nummers die je hebt van minst tot de grootste.Indien bijvoorbeeld de reeks getallen {8, 5, 4, 7, 3, 2, 6} dan de volgorde van de nummers {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.

 2. Wijs het eerste nummer als de lagere extreem.Voor het voorbeeld, hoe lager extreme 2.

 3. wijzen de middelste getal als de mediaan.Voor het voorbeeld, 5 is de middelste getal in de set en is de mediaan.

 4. Wijs het middelste getal in de onderste helft van de nummers als het laagste kwartiel.Bijvoorbeeld, de on

  derste helft van getallen omvatten die nummers die vóór het getal 5. Derhalve komen de onderste helft van getallen omvatten {2, 3, 4} en het onderste kwartiel is het nummer 3.

 5. Designate het middennummer in de bovenste helft van getallen als het bovenste kwartiel.In het voorbeeld, de bovenste helft van getallen omvatten die nummers die na het nummer 5. Derhalve is de bovenste helft van getallen omvatten {6, 7, 8} en het kwartiel 7.

 6. Designate het laatste nummer in desequentie de bovenste uiterste.Voor het voorbeeld, de bovenste uiterste is de nummer 8.

Zelfs Bedrag

 1. de volgorde van de nummers van minst tot de grootste.Bijvoorbeeld, de set getallen {8, 5, 4, 7, 1, 3, 2, 6} dan de volgorde van de nummers {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}.

 2. Wijs het eerste nummer als de lagere extreem.In het voorbeeld de onderste uiterste is het getal 1.

 3. Vind het gemiddelde van de middelste twee getallen de mediaan verkrijgen.In het voorbeeld, de middelste twee nummers 4 en 5, en het gemiddelde van de twee 4,5.Derhalve 4,5 is de mediaan.

 4. Scheid de eerste helft van de nummers, en vind het gemiddelde van de middelste twee getallen.In het voorbeeld, de reeks getallen in de eerste helft {1, 2, 3, 4} en de middelste twee getallen 2 en 3. Het gemiddelde van 2 en 3 is 2,5.Dus 2.5 is het laagste kwartiel.

 5. Scheid de tweede helft van de nummers, en vind het gemiddelde van de middelste twee getallen.In het voorbeeld, de reeks getallen in de tweede helft {5, 6, 7, 8} en de middelste twee nummers 6 en 7. Het gemiddelde van 6 en 7 is 6,5.Dan 6,5 is het bovenste kwartiel.

 6. Wijs het laatste nummer in de hele set als de bovenste extreem.Voor het voorbeeld, de bovenste uiterste is de nummer 8.

998
0
1
Middle School