Wat zijn de eigenschappen van aftrekken ?

Aftrekken , net als andere wiskundige functies , wordt beschreven door een aantal fundamentele eigenschappen . algebra pagina aandacht woord afbeelding met poGosha van Fotolia.com

Nummers op meerdere elementaire wiskundige eigenschappen.Dit zijn de associatieve eigenschap, de Commutativiteit, de distributiviteit en de reflexieve pand.Deze eigenschappen bepalen de manier waarop wiskundige functies kunnen handelen nummers.Bij aftrekken, niet alle eigenschappen toepassen.

het associatieve Property

  • De associatieve eigenschap verwijst naar de manier waarop de nummers worden gegroepeerd volgens Purple Math.(1 (a + b) + c = a + (b + c), of: Indien de associatieve toepassing een probleem of vergelijking, zal de oplossing van het probleem hetzelfde blijven, zelfs als de delen van de vergelijking worden herschikt+ 2) + 3 = 1 + (2 + 3).Het resultaat is 6, ongeacht wat de groepering.Dit geldt optellen en vermenigvuldigen, maar er is geen associatieve voor aftrekken, omdat (a - b) - c niet gelijk a- (b - c), zoals (5 -2) - 1 niet gelijk 5 -(2 -1).Het eerste resultaat is 2. Het tweede resultaat is 4.

de Commutativiteit

  • de Commutativiteit is vernoemd naar het woord "pendelen", wat betekent om te verhuizen van plaats tot plaats.In de Commutativiteit, is de volgorde van de voorwaarden niet van invloed op de uitkomst van de vergelijking, ongeacht hoe ze zijn gegroepeerd.Bovendien wordt dit weergegeven als: a + b = b + a, en vermenigvuldigen, zoals: axb = a bx.Syracuse University wijst erop dat de Commutativiteit geldt niet voor verdeeldheid of aftrekken, omdat a / b is niet gelijk aan b / a, en a - b is niet gelijk aan b - een.

De distributiviteit

  • De distributiviteit stelt dat "vermenigvuldiging distribueert via aanvulling."Dit betekent dat (b + c) = ab + ac of 1 (2 + 3) = 1 x 2 + 1 x 3. De distributiviteit wel van toepassing op aftrekken, dat de haakjes kan zowel gelden voor het aftrekken van een positief getal,of toevoegen van een negatieve, zoals in: (x - 4) of x + (-4).

De Reflexieve Property

  • Het reflexieve eigenschap geldt dat als b = a, dan is a = b.De volgorde van de woorden is niet een factor in deze woning.Dit geldt voor alle wiskundige bewerkingen.

757
0
1
Lagere School