Small Town burgemeester Taken

Kleine stad burgemeesters spelen doorgaans een centrale rol in de ontwikkeling van een gemeenschap . Alistair Baker / Photodisc / Getty Images

Sinds 2008, de opkomst van Sarah Palin om de status van een beroemde (of beruchte, afhankelijk van wie je praten) figuur in de Amerikaanse politiek heeft geholpen om hoogtepunthet kantoor van het stadje burgemeester en haar rol in de Amerikaanse politiek.De burgemeester in vele kleine steden in de Verenigde Staten heeft een positie met taken die vaak afhankelijk van de wetten van de individuele stad zelf.Er zijn echter gemeenschappelijke taken die de meeste burgemeesters delen als onderdeel van hun werk.

Vertegenwoordiging

  • De burgemeester is een verkozen ambtenaar en als zodanig dient als de belangrijkste vertegenwoordiger van het volk.In overleg met de gemeenteraad, de burgemeester moet rekening worden gehouden met zijn rol als de belangrijkste vertegenwoordiger en houden de behoeften van de mensen in het achterhoofd.

Vaststelling Laws

  • De burgemeester, met de inbreng van de gemeenteraad, is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van we

    tten die zijn bedoeld om de mensen van de gemeenschap ten goede komen.De manier waarop dit proces wordt uitgevoerd varieert van stad tot stad.Doorgaans is het de gemeenteraad die zet voorstellen voort op bijeenkomsten die vervolgens worden gestemd door de raadsleden.In de meeste steden, de burgemeester heeft de bevoegdheid om besluiten van de raad veto.De raad heeft meestal de macht om veto van een burgemeester overschrijven.

aanstelling Ambtenaren

  • Sommige kleine steden hebben regeringsfunctionarissen, die niet door het volk zijn gekozen.Sommige burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de benoeming van deze ambtenaren aan hun posten.Bijvoorbeeld, in de stad van Algona, Iowa, de burgemeester benoemt ambtenaren zoals de brandweercommandant, de Raad van Toezicht van de stadsbibliotheek en het hoofd van de politie.

voorzittende ambtenaar

  • De burgemeester dient ook als de chief officer voorzittende in gemeenteraad bijeenkomsten.De burgemeester maakt gebruik van de vooraf bepaalde agenda voor de vergadering bewegen langs de richting van de voltooiing te houden.Wanneer kwesties moeten worden besproken onder de raadsleden, de burgemeester fungeert als degene die herkent raadsleden te spreken en zorgt ervoor dat de vergadering wordt beweegt langs in een tempo dat bevorderlijk is voor het vervullen van de stad business.

administratieve taken

  • Het stadje burgemeester verzorgt ook diverse administratieve taken.Deze kunnen omvatten een grote verscheidenheid van taken.In sommige gevallen, de burgemeester tekent contracten voor rekening van de stad en beveiligt professionele diensten als dat nodig is.De burgemeester kan zich ook aanmelden diverse vergunningen en licenties als nodig is door de leden van de gemeenschap.

86
0
1
Overheid Jobs