Terminal Glioblastoma Symptomen

Terminal Glioblastoma Symptomen Foto en kunstwerk door Ryn Gargulinski

Gliblastoma kan beginnen als een tumor en een paar willekeurige symptomen.Naarmate de kanker vordert, kan een conglomeraat van tumoren op verschillende locaties in de hersenen.Meer symptomen zullen opduiken, waarbij sommige gekoppeld aan een tumor in een bepaald deel van de hersenen.De behandeling is meestal gericht op het stoppen van de groei van de tumor en het maken van de patiënt zo comfortabel mogelijk tijdens een poging om het leven te verlengen door middel van bestraling en chemotherapie.Glioblastoma is meestal fataal.

Algemene Symptomen

  • Ten minste één algemene symptoom van terminal Glioblastoma lijkt misschien onschuldig: een hoofdpijn.Maar in combinatie met een reeks andere symptomen, kan de hoofdpijn wijst op een groter probleem.Het kan verhogen tot het punt waar het voelt alsof het hoofd te exploderen van verhoogde druk in de schedel.Andere algemene symptomen zijn verlies van het gezichtsvermogen en zintuiglijke waarneming, misselijkheid

    en duizeligheid.

zichtbare symptomen

  • Terwijl sommige symptomen kunnen verborgen blijven voor de toevallige kennismaking, anderen zijn direct merkbaar.Deze omvatten verlamming, vaak een kant van het lichaam;toevallen;een drastische verandering in de persoonlijkheid;en spraak dat is onduidelijk, incoherent of anderszins aangetast.

frontale kwab tumor

  • Sommige symptomen van terminale Glioblastoma kan worden toegeschreven aan een tumor in de frontale kwab van de hersenen.Deze kunnen zijn braken, verlies van geheugen of intellectuele functie en het gebrek aan emotie of andere persoonlijkheid veranderen.Convulsies, toevallen en hoofdpijn zijn vaak het gevolg van een frontale kwab tumor.

temporale lob Tumor

  • tumoren in de temporale kwab, of het onderste, centrale kwab van de hersenen, kan een andere set van symptomen te creëren.Deze kunnen onder meer een gebrek aan coördinatie en motorische vaardigheden en het onvermogen om gesprekken of taal te begrijpen.

wandbeenkwab Tumor

  • Een tumor in de bovenste, centrale kwab van de hersenen, of de pariëtale kwab, kan een andere set van de symptomen veroorzaken.De betrokkenen kan het vermogen om te schrijven verliezen;zintuiglijke en ruimtelijke vervormingen;en tintelingen of gevoelloosheid in de handen, voeten en andere extremiteiten.Iemand met een pariëtale kwab tumor kan ook verliezen positionele bewustzijn van zijn lichaam.

476
0
1
Tumoren