Rol van een Project Leader

Projectleiders hebben vele functiebenamingen.Ook bekend als projectmanagers, projectleiders, project engineers, project analist of projectcoördinatoren, leidt ze het project van papier naar implementatie.De rol van een projectleider houdt het beheer van een projectteam, klanten en leveranciers.Leren hoe aan de verwachtingen te stellen en op te lossen problemen zijn andere taken.Projectleiders werken in een verscheidenheid van industrieën, waaronder informatietechnologie, de bouw, verzekering en marketing.

Beheer een Project Team

  • Projectleiders beheer van de voortgang van hun project team.De projectleider beoordeelt het project doelen, tijdslijn en budget om de rollen van de teamleden van het project te bepalen.Om een ​​project dag-tot-dag werk te beheren, de leider stelt werktaken, prioriteit taken en stuurt middelen om taken te voltooien.Ze beheert het team om de taken te voltooien om uitvoering van het project te realiseren.Ze heeft het toezicht op de uitvoering van taken en werkt nauw samen

    met het team om de taak de status en de risico's te bepalen tot voltooiing.

Beheer Klanten en Verkopers

  • het aanspreekpunt voor klanten en leveranciers is vaak de projectleider.Hij ontmoet met klanten op regelmatige basis om de status van het project te communiceren, doelstellingen van het project verduidelijken en beantwoorden vragen van de klant.De projectleider werkt met leveranciers over orders, budgetten en de vervulling van de taak voor het project.Bovendien zorgt hij ervoor project naleving van de contractuele verplichtingen door de herziening van de taken en het beheer van klanten en leveranciers tegen hen.

Set Verwachtingen

  • Elk project heeft uiteindelijke doelstellingen en een tijdlijn.De projectleider is de bewaarder en beheerder van deze informatie.Ze creëert een projectplan dat taken en het tijdschema van het project schetst.Het plan wordt gedeeld met het projectteam, belanghebbenden, sponsors, klanten en leveranciers om realistische verwachtingen te stellen voor wat er moet worden bereikt en wanneer.Projectleiders behouden het projectplan en werkt deze regelmatig op de hoogte blijven van de status van het project en de herziening van de verwachtingen als dat nodig is.

Vraagstukken oplossen

  • Geen project is-kwestie vrij.Projectleiders moeten kwesties ter plaatse, en leden van het projectteam moet problemen te melden bij de leiders, die problemen op te lossen om de oorzaak van het probleem vast te projecteren.Afhankelijk van het onderwerp, de projectleider werkt met het team en leveranciers om problemen en conflicten op te lossen.Ze reprioritizes taken aan mijlpalen ontmoeten en waarschuwt klanten, stakeholders en sponsoren bij problemen een risico voor het project wordt tijdig en binnen het budget afgerond.

339
0
0
Project Management