Hoe te Schrijf een Inception Report

Een man is op een projectsite bedrijf papier plannen . HULP / a.collectionRF / Amana images / Getty Images

Organisaties gebruiken oprichting rapporten om rekening te houden met de vooruitgang op specifieke projecten of banen na de activiteit is begonnen.Componenten in een aanvangsverslag variëren afhankelijk van het type project of taak die wordt geëvalueerd.De auteurs van een aanvangsverslag kiezen uit algemene basiselementen die relevant zijn in het document op te nemen zijn.Deze kunnen bestaan ​​uit een inleiding, een sectie die vooruitgang updates, een verklaring van de evaluatie methodologie, hoofdstukken over compliance, financiële gegevens en verdere behoeften.Het rapport kan eindigen met een samenvatting evaluatie en relevante bijlagen.

De invoering van de Project

  • Zoals de naam al aangeeft, de "start" rapport beschrijft de vooruitgang die is geboekt tijdens een project te lanceren.De inleiding geeft een beschrijving van het project en het doel, en het kan onder meer het doel van de oprichting evaluatie en een kopie van de vragen gest

    eld.

Methodologie

  • Het verslag moet de methode het gebruikt verklaren.Het moet details over de indicatoren gebruikt om succes te meten en hoe de verzamelde uit de evaluatie gegevens zullen worden gebruikt bieden.Als vragen worden gesteld bij de evaluatie, zijn de bronnen van de gegevens, zoals het project werknemers, specifieke documenten en dossiers.

Voortgang

  • De update sectie vooruitgang kan de methodologie verklaring volgen.Doelstellingen en activiteiten die zich houden aan de planning en die afgerond tot op de datum van het rapport zijn opgenomen in deze rubriek.Elke afwijking of aanpassingen van het project schema worden ook verantwoord in het hoofdstuk Voortgang.

Compliance Details

  • Als project activiteiten moeten voldoen aan de regelgeving of organisatorische richtlijnen, bieden details over de naleving in een aparte sectie.Dit omvat alle toepasselijke federale, regionale of plaatselijke eisen van het project moet voldoen.

Financial Details en verdere behoeften

  • Geef details over het financieel beheer van het project, inclusief een beoordeling van de vraag of het project is het verblijf binnen het budget.Het volgende deel moet schetsen wat projectmanagers moeten blijven en de afwerking van het project, zoals materialen, apparatuur, voorraden, arbeid en extra middelen.Uitleggen hoe deze behoeften van invloed zijn toekomstige werkzaamheden aan het project.

Samenvatting

  • Een beknopte evaluatie van het project tot nu toe kan dienen als de samenvatting deel van de aanvang rapport.De sommatie kan aanbevelingen bevatten voor verdere vooruitgang.

bijlagen

  • Voorwaarden referenties gebruikt in het rapport, over het algemeen in het lichaam van het rapport als referentiekader genoemd, worden gedefinieerd in detail in een bijlage.Alle relevante documenten in verband met het project zijn opgenomen als bijlagen bij de aanvang rapport.

118
0
1
Project Management