Tekens & Symptomen van een gebrek aan interne controle van een Business

interne controles wordt bepaald door de COSO, een organisatie die bestaat uit de American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountants, Financial Executives International Institute of Internal Auditors en de Vereniging voor Accountants en financiëleprofessionals in het bedrijfsleven.COSO definieert interne beheersing als "een proces, uitgevoerd door de raad van bestuur, management en ander personeel van een entiteit, bedoeld om een ​​redelijke mate van zekerheid met betrekking tot de verwezenlijking van de volgende doelstellingen: effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten, de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en de naleving van de geldende wettenen regelgeving. "Dit is de officiële definitie gebruikt door de Verenigde Staten de overheid en wordt breed toegepast op alle bedrijven bij de beoordeling van zakelijke praktijken.

Attributes

  • Een effectief systeem van interne controles zorgt voor een veilige en integere bedrijfsvoering;de integriteit va

    n de financiële administratie en management rapportages;de naleving van wettelijke en toezichteisen;de verminderde risico van onverwachte verliezen en schade aan de reputatie van het bedrijf;de naleving van het interne beleid en de procedures;en de efficiënte bedrijfsvoering en lange termijn winstgevendheid doelen.Het bewijs dat het beheer van de organisatie van een onderneming ontbreekt in deze attributen kan gevonden worden in de verschillende beleidslijnen en procedures voor het beheer.Reviews

optreden

  • Een teken dat er sprake is van een gebrek aan interne controle is het ontbreken van specifieke rapportage procedures die de werkelijke prestaties tegen budgetten, prognoses en voorgaande periode prestaties bijhouden.Deze moeten onder meer een onafhankelijke verificatie van de prestaties evaluaties en afstemming van de saldi.

fysieke controles

  • Fysieke controle over de activa is een belangrijk aspect van de interne controle.Een gebrek aan fysieke controle blijkt uit de financiële en andere gevoelige gegevens die in onbeveiligde gebieden, niet aan de computer applicaties en databases te beschermen tegen onbeperkte of ongeautoriseerde toegang, en het onvermogen om woning te beveiligen in afgesloten faciliteiten.

functiescheiding

  • Een effectief systeem van interne controle moet een scheiding van taken onder de werknemers omvatten.Een werknemer die heeft de verantwoordelijkheid van de goedkeuring van de transacties moet degene die verantwoordelijk is om de transactie te nemen en de bewaring van de activa te behouden zijn.Ook wanneer medewerkers zich niet aan vakantie schema en periodieke rotatie van taken, met name werknemers in kwetsbare posities, kan het een teken dat er een verhoogde kans om te bestendigen en te verbergen fouten, onregelmatigheden of wangedrag zijn.

Monitoring

  • interne controlesystemen moeten worden gecontroleerd op een permanente basis om ervoor te zorgen dat de systemen relevant en effectief zijn in het aanpakken van nieuwe risico's zijn.Toen beoordelingen van de interne controles niet periodiek door middel van een onafhankelijke audit of afzonderlijke risicobeheer groep worden geëvalueerd, is dit een teken dat de interne controles ontoereikend zijn.Niet alleen moet de evaluaties onafhankelijk worden uitgevoerd van de operationele groepen, maar de resultaten van deze periodieke evaluaties moeten worden gemeld aan de juiste mensen met alle ernstige zaken onder de aandacht van het topmanagement gebracht.

Integratie

  • interne controlesystemen zijn het meest effectief wanneer ze zijn geïntegreerd in de infrastructuur van de procedures voor de bedrijfsvoering.Controles die worden uitgevoerd als aanvulling proces niet voldoende zijn om mogelijke niet-naleving van de regelgeving te voorkomen, bieden voldoende bescherming risico en zorgen voor de deugdelijkheid van zakelijke praktijken.

503
0
0
Andere Business Management