Hoe werkt een bijzonder waardeverminderingsverlies Invloed op de winst- en verliesrekening ?

Een bijzondere waardevermindering is het in de sectie 'totale operationele kosten "van een winst- en verliesrekening en, daarmee, vermindert zakelijke nettowinst.Ook bekend als een bijzondere waardevermindering, een bijzondere waardevermindering gebeurt wanneer een bedrijf schrijft off producten of activa die hij overweegt beschadigd, onbruikbaar of minder waard - operationeel en financieel opzicht.

resultatenrekening

  • Een verklaring van de winst- en verliesrekening - een identieke term voor een winst- en verliesrekening - doet veel aan de onzekerheid over tillen hoeveel eigenlijk maakte gedurende een bepaalde periode, evenals een bedrijfzoals hoeveel geld er uitgedeeld op de dingen, zoals merchandise aankopen, geschillen, de huur en salarissen.Als je kam door een winst- en verliesrekening, zie je de omzet in één sectie en de totale kosten in een ander.Kosten omvatten items uit alle operationele strepen, en accountants set kostprijs van de omzet - de andere naam voor koopwaar kosten - met uitzon

    dering van de verkoop, algemene en administratieve kosten.

Impact

  • Een bijzonder waardeverminderingsverlies ontstaat een numerieke deuk in een verklaring van de winst-en-verliesrekening.Financiële managers ineens het verlies in de "andere verliezen en winsten" master account als de aanklacht betreft een eenmalige gebeurtenis, zoals brand operationele ravage aanrichten in bedrijfsobligaties fabrieken door het vernietigen van de waarde van de inventaris van meer dan drie maanden.In het laatste scenario, kan de netto bijzondere waardevermindering lager zijn, ervan uitgaande dat het bedrijf heeft verzekering voor zijn productie-installaties en het optreden in aanmerking komt als een verzekerbare gebeurtenis.

Accounting

  • Voordat een bijzondere waardevermindering maakt het tot een winst- en verliesrekening, boekhouders eerst moet debiteren en de kredietwaardigheid van de juiste rekeningen bij het opnemen van de betreffende transactie.Om waardevermindering van een actief op te nemen, een boekhouder debiteert de waardevermindering rekening en crediteert de bijbehorende activa rekening.Als het bedrijf uiteindelijk ontvangt volledige of gedeeltelijke dekking van geld van de verzekeringsmaatschappij, de boekhouder debiteert de cash-account en crediteert de waardevermindering rekening (om de waarde ervan te beperken of terug te brengen naar nul).In een financiële begrippenlijst, debiteren van een actief - zoals contanten - betekent het verhogen van de waarde ervan.Deze onderscheidt zich van de bancaire praktijk van de debitering van de rekening van een klant om zijn evenwicht te verminderen.

Financial Reporting

  • Afgezien van een verklaring van de winst-en-verliesrekening, een bijzondere waardevermindering van invloed op andere financiële gegevens samenvattingen, de andere naam accountants geven vaak accounting verklaringen of financiële verslagen.Afbreuk te doen aan de waarde van een actief produceert een daling van het mutatieoverzicht van het eigen vermogen als gevolg hogere kosten en lagere opbrengsten van invloed op de ingehouden winsten hoofdaccount, dat is een eigen verklaring voorwerp.Verminderde de waarde van activa ook het creëren van een numerieke deuk in een bedrijf de balans, met name in het hoofdstuk "totale middelen".

496
0
0
Andere Business Management