3 Soorten Ratio's in Accounting

Financiële verhouding formules vereist alleen elementaire rekenkunde. Creatas / Creatas / Getty Images

De mogelijkheid om te berekenen en te begrijpen verhoudingen in de boekhouding helpt managers en beleggers inzicht in de financiële structuur van een bedrijf.Ratio's zijn belangrijk in de boekhouding en financiën, omdat ze problemen vroeg kunnen opsporen.Dit stelt managers om oplossingen voor de financiële problemen te vinden.De drie belangrijkste categorieën van ratio's onder de winstgevendheid, leverage en liquiditeitsratio's.Het kennen van de individuele ratio's in elke categorie en de rol die zij van plan kan u helpen om voordelige financiële beslissingen over je toekomst.

Winstgevendheid Ratio

  • Beleggers en business managers gebruiken winstgevendheid ratio's om te zien of een bedrijf verdient meer inkomsten dan wat het uitgeeft aan kosten.Winstgevendheid verhoudingen helpen onthullen de segmenten van een bedrijf dat zijn de meest winstgevende.Een aantal belangrijke financiële ratio's vallen onder de categorie van de winstgevendheid verhoudingen, met i

    nbegrip van de bruto winstmarge, het rendement op activa en het rendement op het eigen vermogen.De brutowinstmarge analyseert hoeveel van een winst een bedrijf maakt op elke verkoop.ROA toont hoeveel een bedrijf invloed activa winst, en ROE toont het vermogen van een bedrijf om geld geïnvesteerd in het bedrijf te nemen door de aandeelhouders om een ​​winst te verdienen.

Leverage Ratio

  • Leverage ratio's laten zien hoeveel schuld een bedrijf verworven.Leverage ratio's zich meer richten op langlopende schulden, terwijl de liquiditeitsratio's omgaan met kortlopende schulden.De drie belangrijkste leverage ratio onder meer de schuld, schuld en eigen vermogen en rente-dekkingsgraden.De schuldquote geeft de verhouding tussen schulden en haar activa van een bedrijf.Als een bedrijf ervaart een schuldgraad van meer dan één, het bedrijf heeft meer schulden dan activa op de balans.De debt-to-equity ratio bepaalt hoeveel eigen vermogen een bedrijf gebruikt om schulden te financieren.Bedrijven met een klein bedrag van de schuld te ervaren meestal een debt-to-equity ratio van minder dan één.De interest coverage ratio bepaalt het vermogen van een onderneming om haar rentelasten afgeleid van schuldverplichtingen te betalen.Een bedrijf met een hoge rente-coverage ratio is in een betere financiële positie dan een bedrijf met een lage rente-coverage ratio.

liquiditeitsratio's

  • liquiditeitsrisico's tonen de vlottende activa van een bedrijf met betrekking tot de kortlopende schulden.Het wordt gebruikt om liquiditeitsratio's te berekenen informatie is afkomstig van een bedrijf de balans.Belangrijke liquiditeitsratio's zijn de huidige, snelle en cash ratio's.De huidige verhouding bepaalt de liquiditeit van een bedrijf.De quick ratio is een meer conservatieve versie van de current ratio.Het maakt gebruik van een soortgelijke formule, maar omvat niet de inventaris in de berekening.De cash-ratio bepaalt het vermogen van een bedrijf om onmiddellijk te betalen voor hun huidige verplichtingen met liquide middelen.Hogere leverage ratio's tonen een onderneming in een betere positie om haar schuldverplichtingen te voldoen dan een lagere ratio.

Ratio Analyse

  • Accounting verhoudingen kunnen aangeven wanneer een bedrijf is in financiële problemen.Bedrijven die effectief te gebruiken boekhoudkundige ratio's kunnen hun financiële situatie omdraaien als zij corrigerende maatregelen nemen.Financiële ratio's geven ook aan dat een bedrijf is financieel gezond.Bedrijven kunnen ratio's gebruiken om te zien welke segmenten van hun bedrijf uit te blinken en zich richten op het bereiken van meer succes.Hoewel boekhoudkundige ratio's niet aan investeerders en managers alles wat ze moeten weten over de financiële toestand van een onderneming te geven, ze dienen als goede uitgangspunten.

Resources

  • ASBTDC: Understanding fnanciële Statements: Wat ze zeggen over uw bedrijf?
26
0
1
Andere Business Management