Zegt de Bijbel iets over eenzaamheid ?

Het scheppingsverhaal in de Bijbel toont Adam eenzaamheid. Ontwerp Pics / Design Pics / Getty Images

De Bijbel biedt gelijkenissen en advies over hoe te bestrijden eenzaamheid.Het bevat ook verhalen die mensen die eenzaam voelen portretteren.Het onderscheidt ook tussen de soorten van eenzaamheid, omschrijft de oorzaken ervan, en stelt manieren om te herstellen van het.De verschillende verhalen en discussies over het algemeen impliceren - en soms staat - dat bidden en smeken tot God kan eenzaamheid te bestrijden.

het scheppingsverhaal

  • De Bijbel behandelt de eenzaamheid bijna vanaf het begin.In het scheppingsverhaal, God schiep Adam en dan waargenomen, "Het is niet goed dat de mens alleen zou moeten zijn" (Genesis 2:18).Dus, de staten Bijbel van Adam's rib schiep God Eva als een metgezel en een helper in de Hof van Eden.Ze kon helpen verlichten zijn eenzaamheid.

Soorten Eenzaamheid

  • Een vorm van eenzaamheid in de Bijbel is het gevolg van fysieke eenzaamheid (Mattheüs 14:. 13,23; Mk 01:35.).De Bijbel onderscheidt ook tussen de gevoelens van h

    et alleen zijn in een menigte, verlaten door een peer, losgekoppeld van God, beroofd van een verloren geliefde en andere voorbeelden.Het gevoel van eenzaamheid is niet universeel, maar is afhankelijk van de omstandigheden waarin een persoon voelt zich alleen.

Oorzaken van Eenzaamheid

  • Volgens de Bijbel, schuld is een belangrijke oorzaak van eenzaamheid, zoals blijkt in Genesis en de Psalmen van David.Eve is eenzaam na het eten van de verboden vrucht in de Hof van Eden, en koning David is eenzaam na het plegen van overspel.De Bijbel suggereert ook dat verlegenheid kan leiden tot eenzaamheid (1 Joh. 4:18).Zelfs het juiste te doen en het volgen van Gods geboden kan een gevoel van afscheiding van anderen (Jere. 15:17) te brengen.

Omgaan Met Eenzaamheid

  • De Bijbel suggereert dat een persoon die voelt zich losgekoppeld van God weer goed te kunnen maken door te bidden, vergeving vragen, en belijden zonden uit het verleden (Col. 1: 21, 22; Ef. 1: 7;Kolossenzen 1:14; 1 Joh. 1: 9).Het suggereert ook dat een grotere betrokkenheid bij een gemeenschap en religieuze ministerie kan helpen verlichten eenzaamheid (Hebreeën 10:25; Rom. 12:. 4-6; 1 Kor. 12).

Learning Van Eenzaamheid

  • De Bijbel legt uit dat er een positieve kant aan het alleen zijn: Eenzaamheid kan kansen om terug te trekken, rust en bidden (Lc bieden 4:42; Joh 6:15; Matt 6...:. 31, 32; Dan 10: 8).De synoptische evangeliën - Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes - herhaaldelijk beschrijven Jezus zich terugtrekt van zijn volgelingen te bidden.In de Hebreeuwse Bijbel, de profeet Daniël beschrijft een moment waarin de eenzaamheid op voorwaarde dat de eenzaamheid die nodig is om een ​​profetisch visioen van God te begrijpen (Dan. 10: 8-12).

521
0
1
Christendom