Wat zegt de Bijbel over Service?

Wat zegt de Bijbel over Service? Geloof Allen

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar wat de Bijbel te zeggen heeft over de service.God verwacht dat degenen die Hem liefhebben om service te verlenen aan anderen.Door het verstrekken van dienstbaarheid aan anderen, worden we Gods handen reiken aan anderen.God heeft een speciaal plekje in zijn hart voor de meest kwetsbare leden van de samenleving en de kosten zijn volgelingen met het verlenen van service aan hen.

Functie

  • Het doel van de dienst is, zodat God kan anderen te bereiken via onze handen.In II Kor.9: 12-13, de Bijbel zegt dat de service bieden we niet alleen voldoet aan de behoeften, maar betuigt dank aan God en leidt anderen om God te loven.De Bijbel zegt ook dat dienst bouwt het "lichaam van Christus."(Zie Ef. 4:12). In I Cor.12, de Bijbel legt uit dat er verschillende soorten van dienstverlening (v. 4) en dan geeft vele manieren om service te bieden aan anderen.

Betekenis

  • De Bijbel benadrukt het belang van de dienstverlening aan anderen.Op de vraag hoe het ee

    uwige leven te beërven, Jezus gaf aan dat de twee belangrijkste punten God werden liefhebben en het liefhebben van je naaste als jezelf.(Zie Lucas 10:27.) De gelijkenis van "De barmhartige Samaritaan" is een goed voorbeeld van hoe de persoon die zijn naaste liefheeft is degene die biedt service aan hem (zie Lucas 10: 25-37).Iedereen is je naaste en je zult uw naaste liefhebben door hem dienst als hij in nood.

Overwegingen

  • Volgens de Bijbel, Jezus bracht het grootste deel van zijn bediening dienstverlening aan anderen.Hij deed talrijke wonderen, zoals de genezing van de blinde, die lichamelijke behoeften voldaan, maar hij heeft ook dienst bij het voldoen aan emotionele behoeften.Interactie van Jezus met de vrouw bij de put is een prachtig voorbeeld van deze (zie Johannes 4: 1-26).De Bijbel leert ons om Jezus 'voorbeeld (zie I Kor. 01:11) te volgen.

Misvattingen

  • Sommige mensen ten onrechte denken dat de Bijbel niet nodig degenen die God volgen om service te verlenen aan anderen.Hun redenering is dat ze 'gered' door genade alleen, dus ze zijn dus niet verplicht om service te verlenen voor anderen.Hoewel het waar is dat mensen worden 'gered' door genade alleen (Efeziërs 2: 8), de Bijbel is het duidelijk dat "geloof zonder werken is dood."Zie Jam.2:26, ​​waar de Bijbel zegt dat God verwacht dat zijn volgelingen om service te verlenen aan anderen.

Waarschuwing

  • De Bijbel bevat ongeveer 30 verwijzingen naar Gods zorg voor de weduwe en de wees (of wees) alsook meerdere verwijzingen naar Zijn zorg voor de vreemdeling (zie Zacharia 7:10).Weduwen, wezen en vreemdelingen waren de meest kwetsbare leden van de samenleving en God verwacht dat Zijn volk om hen te voorzien met service (zie Deuteronomium 24:19 voor een voorbeeld).God zal oordelen over degenen die zich niet om service te verlenen voor de meest kwetsbare leden van de samenleving, zoals in Mal.3: 5.

Resources

  • De barmhartige Samaritaan
  • Vrouw bij de Put
83
0
1
Christendom