Wat zegt de Bijbel over Purity ?

Zuiverheid is een wenselijke deugd onder gelovigen van het christelijk geloof . Monkey Business Images / Monkey Business / Getty Images

Zuiverheid omvat verschillende concepten in de Bijbel, met inbegrip van fysieke kuisheid en rituele reinheid, maar ook een voorbeeld van een ideaal van actie en dacht voor de gelovigen om te streven naar.Een onderzoek van de zuiverheid in een bijbelse context laat zien hoe christelijke gelovigen wordt geleerd om zichzelf, profetische begeleiding en waarschuwingen tegen onzuiverheid, en hoe de Joodse religieuze gewoonten rondom zuiverheid vormige latere christelijke overtuigingen uit te voeren.

beoefenen Pure Conduct

  • De apostel Paulus 'brieven in het Nieuwe Testament bieden begeleiding aan de gelovigen en de ontwikkeling van de leiders van de kerk.Paulus spoort een jonge christen in 1 Timotheüs 4:12 om "een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in gedrag, in de liefde, in de geest, in geloof, in reinheid."James 'epistel bevestigt ook dat de zuiverheid is een essentieel onderdeel van een christelijke lopen: ".. Nadert tot God en Hij z

    al tot u naderen Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, je dubbel-minded"

Door pijn en strijd

  • De oudtestamentische boek Job vertelt hoe een leven van gerechtigheid Gods goedkeuring kunnen trekken - soms op een manier die een gelovige onmogelijk vindt om te begrijpen.Wanneer plotse calamiteit slaat levensonderhoud en familie van Job, een vriend roept Job om zich te bekeren van zijn boosheid naar God: "Hij zal zelfs iemand die niet onschuldig te brengen; ja, hij zal door de zuiverheid van je handen worden geleverd."Job beweert onschuldig te zijn - in dit verhaal, Satan gebruikt de tragedie geloof Job's te testen - en uiteindelijk geeft toe dat zijn onwetendheid van Gods goddelijke doel.Job behield zijn geloof en zuiverheid, en volgens de baan 42, de Heer zegende baan voor de rest van zijn dagen.

profetische waarschuwingen

  • oudtestamentische profeten spreken van de zuivering als een vorm van Gods straf voor boosheid, zoals in Ezechiël 24:13: "Omdat ik u gereinigd en u niet werden gereinigd, zult u niet worden gereinigdvan uw onreinheid niet meer, totdat Ik Mijn grimmigheid te rusten op je hebben veroorzaakt. "Jesaja 66:17 draagt ​​een extra waarschuwing dat degenen die "zuiveren zichzelf" voor een afgod "tezamen worden geconsumeerd."Theoloog Warren Wiersbe analyse van het boek van Hosea laat zien hoe de profeet waarschuwde dat echtelijke trouw en seksuele reinheid verwacht werden door God van zowel mannen als vrouwen.

christelijke reacties op Joodse douane

  • geschriften uit de eerste vijf boeken van het Oude Testament detail riten en wetten voor het jodendom.Wetten van zuivering voor priesters worden gedetailleerd beschreven in het boek Numeri, zoals de praktijken voor de behandeling van de doden.Numbers 19:13 zegt dat "wie raakt het lichaam van iemand die is overleden, en zich niet zuivert, verontreinigt de tabernakel van de Heer. Die persoon moet uitgeroeid worden uit Israël."Christenen zien dit Joodse reinigingsritueel is een krachtig symbool van het offer van Jezus.Joodse zuiverheid wetten rondom de menstruatie verdeeld vroege christendom, met een aantal handhaving van de traditie en anderen nemen van het standpunt dat het geloof in Christus bedoeld die bepaalde rituelen niet meer toegepast.

Resources

  • Dictionary.com: Pentateuch
156
0
1
Christendom