Zegt de Bijbel iets over aanbidden samen ?

Aanbidding bevat een groot aantal onderdelen , waaronder het verhogen van een stem in hymne . Digital Vision. / Digital Vision / Getty Images

Terwijl de Bijbel nooit specifiek omschrijft aanbidding, het doet mensen aan te moedigen om samen te aanbidden en verheffen hun stem in lof aan God.Deze verwijzingen zijn te vinden in zowel het Nieuwe en Oude Testament, en spreken zowel te aanbidden van God en van Jezus Christus.Aanbidding verwijst naar de vele acts waaronder spreken, bidden en zingen.

Verzamel in Mijn Naam

  • Een van de bekendste zinnen over elkaar aanbidden wordt gevonden in Matteüs 18:20: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in het middenvan hen."Terwijl eenzame gebed is zowel aanvaardbaar en relevant zijn voor de meeste christenen, zo ook is het verzamelen in de eredienst.Dit vers betekent dat samenkomen voegt een laag van toewijding die niet gevonden wordt wanneer alleen bidden, en dat er is macht en legitimiteit in de kerk als instituut.In dit vers Christus vertelt volgelingen dat hij onder hen, zelfs als zij verzamelen in kleine aantallen.

Gemeenschap Worship

  • In Hebreeën 10:25, de Bijbel zegt: "niet verzuimen ons onze onderlinge bijeenkomst, zoals de wijze van een aantal, maar vermanen [elkaar], en dat des te meer, als gijde dag ziet naderen. "Dit vers is het meest in de volksmond gebruikt om kerkgangers dat gemeentelijke diensten elke zondag moet bijwonen zeggen - of een andere dag van aanbidding - en moeten elkaar bemoedigen vroom te zijn.

Zingen Songs of Praise

  • Een veel voorkomende manier om te aanbidden is door het optillen van de stemmen in een lied.Kolossenzen 3:16 vertelt ons de vroege kerk zong in hun aanbidding, en dat kerkgangers moeten "zingen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dankbaarheid in je hart voor God."Efeziërs 5:19 is vergelijkbaar, het aanmoedigen van mensen om "te spreken met elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen."De Psalmen zelf zijn ontworpen om muzikale eredienst aan God te zijn en werd een vroege versie van de gemeenschappelijke, opgeslagen gebed die kunnen worden gedeeld door alle parochianen.In de huidige kerkdiensten kunnen ze worden uitgesproken door een individu, gedeeld in call-and-response aanbidding, of gezongen per de oorspronkelijke bedoeling.

wij velen

  • In Romeinen 12: 5 van de Bijbel zegt: "Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van een ander."Dit vers spreekt direct tot de noodzaak van een gemeenschap van mensen om te delen in de geestelijke saamhorigheid.De verzen die volgen spreken van elke persoon met verschillende geschenken die ze brengen aan de communie, de presentatie van het concept van de synergie - de combinatie van mensen is wat zorgt voor de kracht binnen de kerk.Door samen te aanbidden, mensen in staat zijn om hun gaven te delen.

Resources

  • Worship Together: Home
  • Fellowship van Woord en Geest: Vier Basic Redenen voor Verzameld Worship
509
0
1
Christendom