Hoe werkt een Doop Ceremonie Go ?

Hoe werkt een Doop Ceremonie Go ? Francesco Trevisani- doop van Cornelius

Wat is de doop?Wie Kan Ontvangt Doop?

 • De standaard definitie van de doop is een rituele handeling die door christelijke kerken die gebruik maakt van water door onderdompeling of wassing (reiniging) om een ​​nieuw lid toe te laten in een bepaalde kerk of de toegang tot het Koninkrijk van God.Wassing is de rituele zuivering van een persoon die door heilig water of water dat is gezegend.Doop geldig is wanneer deze wordt uitgevoerd door een priester of door een christen die is zo lang als water wordt gebruikt en de Trinitarian formule gevolgd gedoopt.

  Een doop plechtigheid kan worden uitgevoerd op iedereen van elke leeftijd, die Christus als hun verlosser heeft aanvaard.Veel orthodox christelijke religies, en katholieken, de praktijk om kinderen te dopen.Oudere kinderen en volwassenen worden gedoopt wanneer ze ervoor kozen om Christus te accepteren en zich bekeren van al hun zonden.Wanneer een persoon wil worden gedoopt zij het verzoek te nemen om hun ker

  ken official waarin een priester, dominee of predikant kan zijn.Afhankelijk van de kerk dit een privé-aangelegenheid of een publieke in de voorkant van een gemeente kan zijn.

  Saint Ambrose- Doop van Sint-Augustinus

de formules en doopplechtigheid

 • De katholieke kerk, die is een van de grootste kerken in de wereld, erkent de doop alleen als het wordt gedaan met de Trinitarian formule.Deze formule werd in de bijbelse tekst Mattheüs 28:19 waar Jezus zei, legde "Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest."(King James Version).Echter, er zijn sommige religies die de drie-eenheid "van de vader, zoon en heilige geest", die dopen in de naam van Jezus te ontkennen.Zij maken gebruik van de in het bijbelboek Handelingen 2:38, waar Peter zei: "Bekeert u vermelde formule, en wordt gedoopt ieder van u in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen"(King James Version).Sommige van deze religies zijn Unitarians, Branhamists en sommige fracties van Jehovah Getuigen.

  Bij zuigelingen gedoopt worden het kind wordt vaak gekleed in een doop jurk of outfit (in het wit als een symbool van zuiverheid) en meegenomen naar de kerken officiëren om gezegend te worden met één van de bovengenoemde bezweringen en vervolgens het kind is ofwel ondergedompeldin de doopvont of besprenkeld met water uit het.Deze procedure wordt meestal gedaan met de moeder en vader van het kind alsmede de peetouders of christelijke getuigen aanwezig.Peetouders zijn de sponsors van de doop van het kind.Een kind of een volwassene die wilden laten dopen niet sponsors nodig, maar kan een aanbeveling van de leden van de kerk nodig heeft voordat een doop kan plaatsvinden.Dit alles hangt af van de kerk en haar eisen.

  Een student van Raphael , Doopsel van Constantine

doopplechtigheid Procedures

 • Afhankelijk van welke kerk je te wonen en welke religie je bent de doop plechtigheid kunnen verschillen.Sommige kerken gebruiken stromend water, zoals rivieren en beken, waar een volledige onderdompeling van het lichaam kan worden bereikt als de doop en het avondmaal anderen gebruiken een beregening van het water op het hoofd of de voeten in een kerk.De ceremonie zal vaak plaatsvinden na een massa wordt gehouden in de kerk met collega-leden van de kerk aanwezig.De doop is te overwegen een sacrament door de meeste kerken die een rite waarin God uniek actief.

  joodse rituelen hebben een rite dat heet een Mikvah.Deze praktijk is een ritueel bad voor onderdompeling in het jodendom.Het is vergelijkbaar met de doop ceremonies van de christelijke religies en kunnen zijn waar christenen aangepast de doop uit.

  John Gadsby Chapman- doopsel van Pocahontas

Resources

 • Orthodoxe Kerk in Amerika
 • Christen Gemeenten van God
 • Studies & amp;Essays over de doop
471
0
4
Christendom