Lijst van taken voor de kerk Ambtenaren

Ongeacht de grootte van een kerk , de leiders hebben dezelfde verantwoordelijkheden . kerk.Ingang kerk beeld van L. Shat van Fotolia.com

Ongeacht de benaming of de grootte van de gemeente, alle kerken hebben een paar dingen gemeen.In aanvulling op hun congregatie toewijding aan hun geloof, ze hebben allemaal de kerk ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de geestelijke, financiële en administratieve welzijn van de kerk.Hun rollen kan een beetje verschillen van gemeente tot gemeente, maar over het algemeen, de taken van elk van deze ambtenaren blijven hetzelfde.

minister

 • De minister is de geestelijke leider van elke gemeente.Als zodanig is hij of zij belast met de zorg voor de geestelijke behoeften van de leden van de kerk, waaronder toonaangevende erediensten die sabbat en andere erediensten, maar ook begrafenissen, gedenktekens en bruiloften bevatten.De taken van de minister ook de geestelijke begeleiding, onderwijs en andere activiteiten die verband houden met de geestelijke ontwikkeling van de individuele leden van de kerk.De minister is over het algemeen ingehuurd

  door en moeten beantwoorden aan Raad van Toezicht van de kerk.

  Aan de administratieve kant, de minister is verantwoordelijk voor het dagelijkse toezicht op de dagelijkse financiële transacties van de kerk, met inbegrip van de behandeling van de kerk geld en andere materiële en immateriële activa.

  De minister is vaak het eerste aanspreekpunt voor de gemeenschap, en als zodanig, vertegenwoordigt kerk overtuigingen en principes in de gemeenschap bijeenkomsten en fora en andere community-evenementen.

  Het monster is de geestelijke leider van de kerk. De minster is de geestelijke leider van de kerk.

Board of Trustees

 • De primaire taak van de raad van toezicht is om het beleid te stellen, huur en ondersteuning van de minister, toezicht financiën en fondsenwerving en het plan voor de toekomst van de kerk.Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het kennen van de geschiedenis van de kerk en haar missie en voor het instellen van de cursus voor de toekomst.Bestuursleden wordt niet verwacht dat de micro-beheer van de dag-tot-dag werking van de kerk, maar om de minister te steunen door hem of haar de bevoegdheid om de door de raad van bestuur te voeren beleid de toekenning.

  Het bestuur bepaalt de koers voor de toekomst van de kerk. Het bestuur bepaalt de koers voor de toekomst van de kerk.

secretaris

 • De kerk secretaris is verantwoordelijk voor het waarborgen dat de kerk records juist, volledig en up-to-date.De secretaris is tevens verantwoordelijk voor het behoud van de kerk van documenten en verslagen, voor het behoud van de kerkelijke kalender en voor het behoud van accurate roosters van kerkleden, hun contactgegevens en de status van het lidmaatschap.

  De kerk secretaris is de record houder voor alle kerkelijke documenten . De kerk secretaris is de record houder voor alle kerkelijke documenten.
10
0
4
Christendom