Wat zijn de vijf dimensies van de kwaliteit van een product?

Kwaliteit moet topprioriteit zijn voor een product of proces. Hemera Technologieën / AbleStock.com / Getty Images

Kwaliteit is een noodzakelijk onderdeel van een product of proces, maar velen niet begrijpen hoe multidimensionaal is.Volgens Richard Winder, auteur van "Het vervullen van Quality Vijf Dimensions," kwaliteit is meer dan alleen het maken van een product dat goed functioneert.Kwaliteit houdt rekening paradigma van een organisatie en uitgangspunten, alsook het vermogen om echte relaties met klanten te onderhouden.

Experience

  • Ervaring is de eerste dimensie van kwaliteit.Dit is waar de visie van kwaliteit voor een product wordt omgezet in realiteit.Ervaring is ook de plaats waar een organisatie de meeste leert;succesvolle organisaties zijn die in staat zijn om lessen te halen uit hun ervaringen zijn - goed of slecht - en dienovereenkomstig aan te passen.

Meting

  • De tweede dimensie van de kwaliteit is de meting.Dit stelt een organisatie om haar ervaringen te beoordelen en te bepalen hoe goed of hoe slecht het zijn doelen heeft bereikt.D

    it is primair de verantwoordelijkheid van het management, in tegenstelling tot arbeid.Door het houden van een dicht oog op de bij het creëren van een product processen, kan het beheer van de operaties, totdat hij ze op hun best aan te passen.

Relaties en Systeemdenken

  • Relaties en systeemdenken vormen de derde dimensie van kwaliteit."Systeemdenken" verwijst naar de beschrijving van een proces in termen van statische of dynamische voorwaarden.Een statische beschrijving vangt alleen oorzaken en gevolgen binnen een systeem op een bepaald moment in de tijd, en een dynamische beschrijving houdt rekening met alle factoren die gedurende het hele proces van het systeem beïnvloeden.Deze dimensie werpt ook licht op de effecten van interpersoonlijke relaties op de handel: hoe sterker de interpersoonlijke relatie tussen koper en verkoper, hoe minder de prijs van de goederen of diensten zaken, totdat "weinig of geen aandacht wordt besteed aan andere aanbieders van een product ofdienst omdat de handel basis van de relatie. "

Paradigm Logic

  • De vierde dimensie betreft paradigma logica.Deze dimensie heeft betrekking op de onderliggende principes die de basis van de voorgaande drie dimensies.Paradigma logica richt zich op het verklaren waarom het systeem of het proces werkt op de manier die het doet.Als de huidige paradigma in strijd is met het systeem, is het in deze dimensie dat de vroegere paradigma in het voordeel van degene die de inconsistenties en gebreken van zijn voorganger zal aanpakken wordt weggegooid.

Waarde Sharing

  • Waarde delen is de vijfde dimensie van kwaliteit.Sharing waarde is gebaseerd op het idee dat "dat als ik iets aan u is waardevoller voor u dan het is voor mij, dan samen zijn we beter af als gevolg van de handel."Met andere woorden, prioritering van de behoeften van de klant verhoogt ook de waarde van de organisatie.Deze wordt gekenmerkt door veel aandacht voor de behoeften van haar klanten, te anticiperen op deze behoeften soms voordat de klant noemt ze zelfs.

608
0
1
Exploitatie Van Een Bedrijf