Soorten Retrospective Accounting Changes

zo nauwkeurig als accountants en bedrijven proberen te zijn, fouten worden gemaakt, schattingen worden herzien en beslissingen worden veranderd.Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes omgaan met deze veranderingen de toekomst of met terugwerkende kracht.Prospectieve toepassing onder GAAP vraagt ​​om goed voor de verandering vooruit te gaan;in dit geval zijn er geen wijzigingen in de jaarrekening van de voorgaande jaren.Retrospectieve toepassing vereist dat de jaarrekening worden bijgewerkt vanaf het punt de verandering is opgetreden, of zou moeten hebben plaatsgevonden, tot op de dag en dan op een lopende-forward basis.

stelselwijziging

  • verandering van een bedrijf in de boekhouding principe is het veranderen van de ene geschikte boekhoudmethode op een andere geschikte boekhoudmethode.Dit geldt niet voor correcties van fouten of adoptie van nieuwe normen.Bekende voorbeelden van deze veranderingen omvatten het veranderen van de kosten voor de vermogensmutatiemethode voor investeringen en het verande

    ren van de inventaris kosten van first in, first out om last in, first out.GAAP vereist dat wijzigingen in de grondslagen principe achteraf mogelijk worden toegepast wanneer.Echter, wanneer het niet haalbaar is om dat te doen, een bedrijf kan een prospectieve aanpak.Een uitzondering hierop bestaat wanneer bedrijven veranderen afschrijvingsmethoden;deze zijn altijd goed voor prospectief.

schattingswijziging

  • Bedrijven verfijnen schattingen als gevolg van veranderende omstandigheden telkens jaarrekening is opgesteld.Deze veranderingen in de schattingen zijn om prospectief worden opgenomen.Voorbeelden van gemeenschappelijke schattingswijzigingen onder herziening van een schatting van de levensduur van de apparatuur en de veranderingen in de verwachte schadevergoeding van rechtszaken.Wijzigingen in schattingen moeten prospectief worden opgenomen.

Verandering in Reporting Entiteit

  • Hoewel ongebruikelijk, kan bedrijven een verandering in een rapportage entiteit.Dit gebeurt de eerste keer dat een bedrijf een geconsolideerde jaarrekening of wanneer de bedrijven opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen om welke reden.In dit geval dient het management de jaarrekening van de onderneming herformuleren voor alle voorgaande perioden.Dit is een extreem geval van toepassing met terugwerkende kracht.

Correctie van een fout

  • Wanneer een bedrijf is het corrigeren van een fout in de voorgaande periode jaarrekening, met inbegrip van het veranderen van een onaanvaardbare accounting principe één in overeenstemming met GAAP, moet het bedrijf een voorgaande periode correctie tot de vroegstegepresenteerde jaarrekening.Bijvoorbeeld, als het bedrijf presenteerde de laatste drie jaar van de jaarrekening in een vergelijkende formaat en het was bepaald een fout is opgetreden vijf jaar geleden, zou het bedrijf de voorgaande periode correctie in verband met de fout in jaar drie, vier en vijf jaar op te nemendrie, zou de jaarrekening van vorig jaar herformuleren om de fout te corrigeren en correct rapporteren financials dit jaar.

279
0
0
Exploitatie Van Een Bedrijf