Moet Working Capital opgebouwde rente omvatten ?

Cash flow management vormt een essentiële vaardigheid voor zakelijk succes.Bedrijven die niet over voldoende liquide middelen ontberen vinden zichzelf niet in staat om hun rekeningen te betalen.Bedrijven met overtollig geld verliest de gelegenheid om een ​​rendement op die fondsen te genereren.Veel beleggers en crediteuren analyseren van het werkkapitaal van bedrijven om te bepalen hoe goed het bedrijf beheert haar cashflow.Werkkapitaal beschouwt de vlottende activa en de kortlopende schulden van het bedrijf.Bedrijven categoriseren opgelopen rente als een vlottend actief of kortlopende verplichting afhankelijk van de specifieke transactie.

Working Capital

  • Werkkapitaal maatregelen de liquiditeit van het bedrijf.Het bedrijf maatregelen werkkapitaal door het aftrekken van de vlottende activa van de kortlopende schulden.Werkkapitaal vertegenwoordigt de resterende immers aan alle lopende verplichtingen waarde.Als het werken kapitaalverhogingen van de onderneming, de liquiditeit van de onderneming ve

    rhoogt ook.De huidige verhouding zet werkkapitaal in een verhouding door het delen van de huidige verplichtingen van de vlottende activa.

Opgebouwde rente

  • Bedrijven verwerven opgelopen rente op twee verschillende manieren.Aan de ene kant, het bedrijf leent geld van een andere entiteit.Het bedrijf betaalt rente op het geld totdat hij betaalt het volledige bedrag.Tussen de rentebetalingen, het bedrijf toekomt rentelasten.Op een andere wijze, het bedrijf leent geld aan een andere entiteit.Het bedrijf ontvangt rente over het geld tot het ontvangt het volledige bedrag van de kredietnemer.Tussen de rentebetalingen, het bedrijf toekomt rentebaten.

Huidige Aansprakelijkheid

  • Kortlopende verplichtingen verwijzen naar geld verschuldigd aan anderen die het bedrijf zal betalen binnen een jaar.Het bedrijf verwacht de opgebouwde rentelasten te betalen, dus het is een kortlopende verplichting tot het bedrijf.Aangezien de onderneming dankt meer opgelopen rentelasten, het werkkapitaal en de current ratio daling.Als het bedrijf betaalt zijn opgelopen rentelasten en het bedrag dat zij verschuldigd afneemt, het werkkapitaal en de huidige ratio te verhogen.

Current Asset

  • Vlottende activa hebben betrekking op geld verschuldigd aan het bedrijf van anderen dat het verwacht te ontvangen binnen één jaar.Het bedrijf verwacht de opgebouwde rente-inkomsten te ontvangen, dus het vertegenwoordigt een actuele aanwinst voor het bedrijf.Als het bedrag van de opgebouwde rente stijgt, het werkkapitaal en de huidige ratio te verhogen.

691
0
0
Exploitatie Van Een Bedrijf