Wat is een Kaizen Standard ?

De Kaizen standaard is een Japanse manier van zaken doen op basis van het beheer theorie van de geleidelijke en voortdurende verandering.Kaizen richt zich op de aspecten van de processen van een bedrijf dat kan worden verfijnd, verbeterd en maakte constant, met als gevolg een toename van de efficiëntie en productiviteit.Kaizen omarmt het concept van kleine veranderingen en richt zich op het elimineren van afval van alle bedrijfsprocessen door middel van de vijf belangrijkste elementen.

Teamwork

  • Een basisbeginsel van Kaizen is het idee dat iedere werknemer in een bedrijf heeft iets van waarde bij te dragen.In Kaizen, moet de status van een werknemer haar niet weerhouden van een oordeel of suggestie dat een baan functie kan verbeteren.Kaizen omarmt het concept van teamwork door het stimuleren van iedere werknemer bevoegd om zelfs de kleinste idee te bieden te voelen.Kaizen eist dat toezichthouders een omgeving creëren waarin medewerkers niet bang zijn om suggesties te doen.

Persoonlijke Discipline

  • De Kaizen standaard benadrukt ook persoonlijke discipline voor elke werknemer, met inbegrip van toezichthouders en die in het management.Werknemers die persoonlijke discipline praktijk bereid zijn om zelf verantwoording voor elke actie die ze uitvoeren op de baan te houden.Kaizen vraagt ​​bedrijven om een ​​standaard voor elke klus functie in te stellen en de werknemers uitdagen om die norm te voldoen.Medewerkers erkennen dat ze deel uitmaken van een team en dat het niet om hun werk correct uit te voeren heeft een negatieve invloed op het gehele productieproces.

suggesties voor verbetering

  • De Kaizen standaard vereist voortdurende verbetering van elk bedrijf proces, van human resources tot kwaliteitscontrole.Een kern aspect van Kaizen is dat suggesties voor verbetering volledig zijn gemaakt door de mensen die het werk uit te voeren op een dagelijkse basis.Medewerkers worden aangemoedigd om nauw samen te houden aan de manier waarop ze werken en om obstakels of vertragingen die hen verhinderen werken op maximale efficiëntie mee.De effectieve uitvoering van de Kaizen-standaard, moeten managers werknemer suggesties serieus te nemen en voortdurend informatie te verstrekken over de implementatie van veranderingen.

Verbeterde Moraal

  • De Kaizen norm kan niet worden bereikt zonder goede moreel onder de werknemers van een bedrijf.Het is cruciaal voor de kaderleden van het bedrijf om een ​​klimaat van steun voor de werknemers te bevorderen en de positie van hen, zodat ze geloven dat ze een echte belang in hoe het bedrijf werkt.Een gewaardeerd personeelsbestand blijkt vaak een hoge mate van productiviteit, in vergelijking met een personeelsbestand met een lage moraal die kunnen ervaren verminderde productiviteit en verhoogde conflict tussen medewerkers en management.

Quailty Circles

  • Kwaliteit kringen zijn essentieel voor afval en obstakels die een bedrijf te voorkomen dat werken op een maximale efficiëntie te elimineren.In de Kaizen zijn standaard kwaliteit cirkels bestaan ​​uit kleine groepen - meestal fiveshow negen mensen - die een groepsleider kiezen en komen regelmatig bijeen om te bespreken hoe de problemen die zich voordoen op de werkplek op te lossen.Het doel van een kwaliteitscirkel is toepasselijke en geschikte oplossingen die in een korte tijdsperiode kan worden uitgevoerd ontwikkelen.De Kaizen standaard vereist dat het management om snel te reageren op de kwaliteit cirkel aanbevelingen.

Resources

  • Expert Beheer: Kaizen
743
0
0
Exploitatie Van Een Bedrijf