Doe At- Will medewerkers hebben om kennis te geven voordat u afsluit ?

De algemeen aanvaarde definitie voor employment at will, is dat de werkgever of de werknemer de werkrelatie op elk gewenst moment kan beëindigen, met of zonder kennisgeving, om welke reden of zonder reden.Federale, staats- en lokale wetten verbieden werkgevers uit het afvuren van een werknemer op basis van discriminerende factoren, echter.

employment at will

  • Met uitzondering van Montana, private werkgevers in elke staat zich te houden aan de leer employment at will.De AT-testament doctrine werkgelegenheid betekent simpelweg de arbeidsverhouding kan worden beëindigd op elk moment, hetzij door de werkgever of de werknemer, met of zonder kennisgeving, om welke reden of zonder reden.Na het lezen van de definitie, veel werknemers denken dat het is gewoon een wet die werkgevers gunsten;Echter, de op-wil doctrine werkgelegenheid is eigenlijk heel neutraal krijgt een volledig begrip van de geschiedenis van de employment at will en het gebrek aan beperkingen.Uitzondering

Uitzonderingen

  • Montana's is gebaseerd op de praktijk dat het ten-testament doctrine eindigt wanneer de werknemer voltooit zes maanden van het dienstverband.Dit geeft werkgevers de mogelijkheid om hun verliezen te vroeg te snijden tijdens een proeftijd in de relatie moet er een goede pasvorm niet in termen van kwalificaties, prestaties of filosofie.Publieke sector werkgelegenheid is een uitzondering op de leer employment at will - medewerkers die werken in de publieke sector, zowel federaal, staats- of sommige lokale overheden - niet kan worden beëindigd, tenzij het is voor het goede doel.Collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten zijn ook uitzonderingen op de leer.Met andere woorden, employment at will geldt voor werknemers niet anders onder een contract.

Ontslag en Kennisgeving

  • At-zullen medewerkers zijn niet verplicht om kennis te geven.Volgens de doctrine employment at will, kan een werknemer letterlijk beslist een moment om zijn baan op te zeggen en de deur uit het volgende moment.Sommige bedrijven verwijzen naar dit soort ontslag als job verlaten;Maar zelfs baan verlaten is niet een term gedefinieerd door de federale wetten, hoewel bepaalde lidstaten gebruiken deze term betrekking tot aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen.Veel werknemers te informeren hun werkgevers via ontslagbrief of mondelinge mededeling dat zij voornemens zijn om te stoppen.Bedoeling van een werknemer om ontslag te nemen uit zijn baan hoeft niet te voldoen aan enige vorm van professionele standaard of beleefdheid, zoals de twee weken opzegtermijn.

Gevolgen

  • Wanneer een werknemer beweert haar rechten op grond van de doctrine employment at will, kon ze worden onderworpen aan de gevolgen met betrekking tot de uiteindelijke salaris en betalen voor opgebouwde vakantie.Onder de Fair Labor Standards Act, is er geen verplichting voor werkgevers om werknemers hun laatste salaris direct na ontslag te geven.Dat gezegd zijnde, als een werknemer die ontslag nam geen salaris ontvangen via de volgende geplande betaaldag, het Amerikaanse ministerie van Arbeid, Loon en werktijdenregeling Division biedt hulp aan medewerkers die bellen voor begeleiding.Verantwoordelijkheid van de werkgever met betrekking eindloon en compensatie voor opgebouwde vakantie is gecodificeerd bij het nationaal recht - niet de federale wetgeving.

Resources

  • Workplace Fairness: eindloonregeling
  • Society for Human Resource Management
  • National Human Resources Vereniging
  • Society for Industrialen Organisatiepsychologie, Inc.
  • Workforce Management
937
0
0
General Human Resources