Hoe te Factor & Openen Veeltermen

Hoe te Factor & amp;Openen Veeltermen Creatas / Creatas / Getty Images

In de algebra, de studenten leren om veeltermen zoals de vierkantsvergelijking factor.Factoring is veel gemakkelijker te begrijpen wanneer de student heeft geleerd hoe je een polynoom, die gewoon twee of meer factoren te vermenigvuldigen om een ​​polynoom te vormen uit te breiden.Het is precies het tegenovergestelde van factoring.De algemene kwadratische vergelijking heeft de vorm ax ^ 2 + bx + c = 0 en factoren zal meestal de vorm hebben (mx + n) (jx + k), waarbij "x" is een variabele en alle andere waarden constant..

Uitbreiding

 1. Schrijf de factoren haakjes side-by-side.Als een polynoom meer voorwaarden dan de andere, schrijft eerst kortere.

  (x + 3) (2x ^ 2 - x + 7)

 2. Vermenigvuldig de eerste termijn van het eerste polynoom door elke term in de tweede polynoom.

  (x +) (2x ^ 2 - x + 7) = 2x ^ 3 - x ^ 2 + 7x

 3. Vermenigvuldig de volgende termijn van het eerste polynoom door de tweede polynoom.Herhaal deze stap voor elke term in het eerste polynoom, in

  dien nodig.

  (+ 3) (2x ^ 2 - x + 7) = 6x ^ 2 - 3x 21

 4. Combineer de oplossingen en daarna groep als termen samen.

  2x ^ 3 - x ^ 2 + 7x + 6x ^ 2 - 3x + 21
  2x ^ 3 - x ^ 2 + 6x ^ 2 + 7x - 3x + 21

 5. Vereenvoudig de oplossing door het combineren van dergelijke functies.

  2x ^ 3 -x ^ 2 + 6x ^ 2 + 7x -3x + 21
  (x + 3) (2x ^ 2 - x + 7) = 2x ^ 3 + 5x ^ 2 + 4x + 21

Factoring

 1. Schrijf de polynoom met termen in rangorde en schrijf dan twee sets haakjes achter de gelijk-teken.

  5x - 8 + 3x ^ 2 = 4
  5x - 8 + 3x ^ 2-4 = 0
  3x ^ 2 + 5x -12 = () ()

 2. Factor de eerste term en zet de resulterende waarden inde linkerkant van de haakjes.

  3x ^ 2 = 3x * x
  3x ^ 2 + 5x -12 = (3x) (x)

 3. Factor de laatste termijn en plaats de factoren in de rechterzijde van de haakjes.Als er meer dan één set van factoren bestaan, kiest u een willekeurig.

  -12 = 4 -3 of 3 -4
  3x ^ 2 + 5x -12 = (3x + 4) (x - 3)

 4. Vouw de factor om te zien of ze overeenkomen met de oorspronkelijke polynoom.

  3x ^ 2 + 5x -12 = (3x + 4) (x - 3)
  3x ^ 2 + 5x -12 is niet gelijk aan 3x ^ 2 - 5x - 12

 5. Probeer de volgende reeks van factoren voor delaatste termijn als de eerste set werkte niet.Ga door totdat je de juiste set te vinden.

  3x ^ 2 + 5x -12 = (3x - 4) (x + 3)
  3x ^ 2 + 5x -12 = 3x ^ 2 + 5x -12

916
0
1
Numerologie