Preferred Stock Stemrecht

Preferente aandelen is één van de twee categorieën van de voorraad.De andere is gewone aandelen.Beide papiersoorten vertegenwoordigen een eigendomsbelang in een bedrijf.Het aantal aandelen van een onderneming heeft, hangt af van de vraag of het een kleine particuliere onderneming of een groot publiek corporatie.Hoewel er verschillende varianten van preferente aandelen, de belangrijkste verschillen tussen het en gewone aandelen hebben betrekking op het stemrecht en de volgorde van betaling aan de beleggers.

Common Stock

  • Vaak is de belangrijkste categorie van aandelen, en een bedrijf bestaat geheel uit gewone aandelen, tenzij de statuten uitdrukkelijk toestaan ​​van een secundaire categorie preferente aandelen uit te geven.Gewone aandelen draagt ​​typisch met het één stem per aandeel, met een fractionele stemmen evenredig met fractionele aandeelhouderschap.Er kunnen verschillende klassen van gewone aandelen, die volledig kan hebben, beperkt of geen stemrecht.Een bedrijf mag aandelen A en klasse B

    uit te geven, bijvoorbeeld met slechts klasse A bezitten stemrecht.Gewone aandelen controle over de richting van het bedrijf, zorgen voor het eigen vermogen en uitkeringen ontvangen op het oordeel van de raad van bestuur.

Preferred Stock

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, preferente aandelen gaat gepaard met dezelfde stemrechten als gewone aandelen.Meestal zijn deze rechten worden beperkt, speciale of voorwaardelijke overeenstemming met de statuten.Preferente aandelen te verhogen extra kapitaal terwijl de eigenaren om de controle over het bedrijf te behouden.Hun proportionele eigendomsbelang in het bedrijf is niet verwaterd door de uitgifte van extra niet-stemgerechtigde preferente aandelen.Preferente aandelen doorgaans een regelmatige vaste dividenduitkering.

statuten

  • Wanneer een bedrijf neemt, haar statuten dienen als juridisch document waarin de samenstelling van haar aandelen.De statuten bepalen wat voor soort stemrecht preferente aandelen hebben.Afhankelijk van de staatswet, is er praktisch geen limiet op de aard van de kwalificaties die op de preferente aandelen kunnen worden geplaatst.Naast de oprichting van de stemrechten van preferente aandelen, kan de statuten bepalen hoe preferente aandelen ontvangen uitkeringen, of ze kunnen worden omgezet in gewone aandelen, en een aantal andere functies.

Controle versus Return

  • Preferente aandelen is een trade-off tussen de controle van een bedrijf en de return on investment.Een regelmatige vaste dividenduitkering wordt meestal gecompenseerd door de beperkte, voorwaardelijk, of niet-stemrecht.Omgekeerd kan preferente aandelen bijzondere stemrechten groter dan die van de gewone aandelen ten koste van een lagere of geen vast dividend uit te voeren.

Protection

  • Wanneer een klasse van de aandeelhouders, zoals preferente aandeelhouders, ontbreekt het stemrecht, zijn zij in theorie aan de genade van de stemming aandeelhouders.In dit geval zou de voorkeur aandeelhouders machteloos zijn om ongunstige veranderingen in hun rechten te stoppen.Echter, de Model Zaken Corporation Act, geheel of gedeeltelijk door een groot aantal staten is aangenomen, maakt een bepaalde klasse van aandeelhouders om te stemmen over zaken die direct van invloed kunnen zijn die klasse van aandelen.Dus terwijl preferente aandeelhouders zouden niet in staat zijn om te stemmen over de leden van de raad van bestuur, zouden ze een stem in een voorgestelde wijziging van de vaste dividend koers van hun aandelen te hebben.Preferente aandeelhouders hebben vaak voorwaardelijk stemrecht.Als ze niet hun dividend ontvangen voor een bepaalde periode van tijd, zoals twee jaar, zouden zij ontvangt dan de stemrechten gelijk zijn aan die van de gewone aandeelhouders.Dit beschermt de belangen van de preferente aandeelhouders.Als een bedrijf niet rendabel is en niet in staat om zijn dividend te betalen, zou dan de voorkeur aandeelhouders enige controle over de toekomstige richting van het bedrijf te krijgen.

Resources

  • De Online Investor
300
0
0
Beleggen Voor Beginners