Wat is een Trust Deed Sale ?

A Trust Deed Sale is ook bekend als een Trust Deed Foreclosure.Dit gebeurt wanneer een trustor of lener wordt delinquent en is niet in staat is om de lening huidige tijdens de ingebrekestelling periode brengen.Een neutrale derde partij genaamd de curator kan dan adverteren en veilen van de delinquent woning op de trappen van het gerechtsgebouw aan de hogere bieder.

ingebrekestelling

  • De curator houdt de titel van het pand als een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat de lener betaalt de schuld op het terrein.Als de trustor valt achter op bij de betaling van de overeengekomen, de trustee begint het proces van het herstellen van geld verschuldigd op de lening.Ingebrekestelling wordt gegeven aan de delinquent kredietnemer en moet in de openbare registers worden opgenomen drie maanden, wanneer de trustor wordt delinquent.De lener kan de lening huidige brengen en eventuele trustee betalen tijdens deze periode.Als de trustor niet kan brengen de lening huidige, de trustee heeft het recht om recl

    ame te maken en verkopen het pand.

Publicatie van Sale

  • Indien de lening niet actueel is gebracht tijdens de ingebrekestelling periode kan de beheerder een kennisgeving van het voornemen om het pand te verkopen, te publiceren.Dit wordt gedaan om drie weken in een plaatselijke krant.De curator zal het publiek van de datum, tijd en plaats van de Trust Deed Foreclosure melden.Daarnaast zal het adres van het afgeschermd eigendom worden gespecificeerd in de reclame.In reclame voor de afgeschermd eigendom, is de verkoper probeert investeerders bereid zijn te strijden om het pand, zodat het bedrag van de lening en de eventuele trustee vergoedingen kunnen worden teruggevorderd trekken.

Trustakte Verkoop

  • De curator kan wettelijk het pand te verkopen zonder in te gaan om zo lang de rechter als een ingebrekestelling is ingediend voor drie maanden en de bedoeling om het pand te verkopen is verschenen voor eenentwintig dagen inde krant.De Trustakte Foreclosure gebeurt meestal op de trappen van het gerechtsgebouw waar het goed is geveild aan de persoon die bereid is om de meest voor te betalen op de dag van de verkoop.Alle verkopen zijn definitief en Trustakte foreclosures worden verkocht "zoals het is."

Functie

  • Het enige doel van de verkoop is om de rest van het verschuldigde bedrag op de lening aan de begunstigde of kredietverstrekker.De verworven bij een Trust Deed Verkoop gelden worden rechtstreeks aan de geldgever.Elke fondsen over het verschuldigde bedrag op de lening is terugbetaald aan de kredietnemer.

Effecten

  • Zodra woning wordt verkocht in een Trust Deed verkoop, kan niet worden teruggedraaid door de kredietnemer.De lener heeft alle aanspraak op de woning verloren en heeft geen verhaal.Gelden door de kredietnemer betaalde op het terrein voor de Trust Deed Sale verloren.De curator kan niet garanderen dat de beleggers dat de delinquent trustor niet zal terugslaan en proberen te beschadigen of het onroerend goed dat verloren is gegaan te vernietigen.

223
0
0
Juridische Trusts