IRS 401C3 Tax Regulations

Een IRS 501 (c) (3) organisatie (vaak ten onrechte als "401 (c) (3)") is een onderneming of een Limited Liability Company (LLC), dat bestaat voor religieuze, charitatieve, wetenschappelijke, literaire of educatievedoeleinden.Een 501 (c) (3) organisatie moet al haar winst voor charitatieve doeleinden, maar geniet van fiscale voordelen niet beschikbaar voor traditionele business entiteiten.

Het vormen van een vennootschap

  • De eerste stap in de vorming van een 501 (c) (3) organisatie is om een ​​bedrijf te vormen.Een bedrijf of een Limited Liability Company (LLC) - 501 (c) (3) organisaties kunnen een van de twee vormen aannemen.Het proces is precies hetzelfde voor een 501 (c) (3), want het is voor andere bedrijven - een juridische naam van de onderneming moet worden geregistreerd, fundamentele documenten (statuten of de statuten van de organisatie) moet worden ingediend bij de minister van Buitenlandse Zakenvan de staat waarin het bedrijf is georganiseerd, en een depot vergoeding moet worden betaal

    d.

aanvragen belastingvrije status

  • Na een bedrijf is gevormd, moet gelden voor de federale belasting vrijgestelde status.Dit wordt bereikt door het indienen van IRS-formulier 1023, Form 8718 en een kopie van fundamenteel document van het bedrijf met de IRS.De IRS formulieren vragen gedetailleerde informatie en kan enige tijd duren voor te bereiden.Goedkeuring kan nemen van enkele weken tot een jaar.

Federal Belastingvoordelen

  • 501 (c) (3) organisaties zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting, de onroerende voorheffing en omzetbelasting.Ze komen ook in aanmerking voor bepaalde fiscaal aftrekbare giften die niet beschikbaar zijn voor de traditionele bedrijven.501 (c) (3) organisaties zijn nog steeds aansprakelijk voor de werkgelegenheid en bepaalde vermogenswinstbelasting.

State Belastingvoordelen

  • State belastingvrije status is beschikbaar in elke staat;Echter, de procedures verschillen van staat tot staat.In sommige staten, alles wat nodig is, is een brief van de IRS waarin staat dat het bedrijf is verleend 501 (c) (3) -status.In andere staten, is een aparte applicatie proces vereist.Hoewel sommige landen bieden alleen beperkte staat belastingvrijstellingen, is het mogelijk in sommige staten tot staat belastingvrije status te krijgen, zelfs als de IRS weigert het bedrijf 501 (c) (3) status te verlenen.

onderhouden van 501 (c) (3) Status

  • onderhouden van 501 (c) (3) de status vereist dat bedrijf formaliteiten voor de bedrijven of LLCs worden voldaan (zoals het houden van aandeelhoudersvergaderingen).Deze formaliteiten zijn iets minder belastend voor LLCs dan voor bedrijven.De 501 (c) (3) organisatie moet blijven werken om het gestelde doel, en bepaalde de federale staat en informatieve aanmeldingen nodig zijn, zodat de overheid toezicht kan uitoefenen op het gedrag van de organisatie.Deze deponeringen variëren op federaal niveau op basis van de aard van de organisatie en op het niveau van de staat volgens de stand van de organisatie van de onderneming.

Resources

  • Online 501 (c) (3) Toepassing
671
0
0
Belasting Wet