Volmacht & Vastgoed

Volmachten kunnen worden gebruikt in vastgoed deals. het onroerend goed door Andrei Merkulov uit Fotolia.com

Het recht om iemand anders om beslissingen namens u te maken kan doorgaans worden overgebracht door middel van het verlenen van een volmacht.Deze documenten toelaten dat een persoon (in het algemeen aangeduid als de opdrachtgever) naar een andere persoon (meestal aangeduid als de agent of advocaat-in-feite) om beslissingen te nemen voor hem te verlenen.Volmachten kan worden toegepast op onroerend goed transacties, expliciet of impliciet door de kracht die zij verlenen.

Algemene POA

  • De breedste verlenen van volmacht (POA) komt uit een algemene POA.Deze documenten laten de agent op te treden voor rekening van de opdrac

    htgever in alle wettelijk toegestane beslissingen, waaronder financiële en vastgoedtransacties.Agenten met algemene POA kan handelen in de buurt van straffeloosheid bij de beslissing over wat te doen met betrekking tot de opdrachtgever, met inbegrip van het kopen of verkopen van onroerend goed voor rekening van de opdrachtgever.

Beperkingen

  • Volmachten kan ook gemaakt worden voor specifieke doeleinden.Deze POA worden algemeen aangeduid als beperkte POA en kunnen worden aangepast zo breed of smal als belangrijkste wensen.Typisch, beperkte POA toestaan ​​makelaars het recht om onderhandelingen te voeren voor rekening van de opdrachtgever, die namens haar als de agent probeert om te kopen of verkopen van onroerend goed.

conditionaliteit

  • Sommige volmachten niet in werking treden tot bepaalde gebeurtenissen of voorwaarden is voldaan.Deze zijn over het algemeen aangeduid als verende prijs beschikbaar, en kan worden toegepast op onroerend goed ook.Bijvoorbeeld, kan een van de belangrijkste verende POA verlenen in geval hij ziek of gewond raakt.Dergelijke POA kan algemeen of beperkt zijn, en kan de agent de mogelijkheid om te vervreemden of te kopen onroerend goed te kennen.

Duurzaamheid

  • Volmachten meestal te beëindigen zodra de opdrachtgever wordt niet in staat om hen te trekken.Dit betekent dat als de opdrachtgever overlijdt of anderszins raakt arbeidsongeschikt, de bevoegdheden van de agent worden onmiddellijk beëindigd.Zelfs als de agent had algemene POA, die persoon is niet meer in staat om op te treden namens de opdrachtgever.Echter, een prijs beschikbaar duurzaam worden gemaakt, wat betekent dat de agent kan ook na arbeidsongeschiktheid van de opdrachtgever handelen.Duurzame POA moet expliciet worden verleend, en wordt meestal gebruikt voor de gezondheidszorg of estate planning situaties.

Documentatie

  • Hoewel elke staat heeft verschillende wetten die het gebruik van volmachten, alle staten vereisen deze bevoegdheden schriftelijk worden verleend.Opdrachtgevers kunnen deze bevoegdheden toe te kennen aan een bevoegde agent in het algemeen door middel van geschriften die zijn ondertekend door beide partijen.Vastgoed volmachten kunnen worden overgebracht door middel van een groot aantal niet beschikbaar, maar tenzij de toekenning van algemene POA, moet het document over het algemeen uitdrukkelijk toestaan ​​dat de agent om onroerend goed transacties uit te voeren.

84
0
1
Real Estate Law