Het verkrijgen van dubbele nationaliteit voor een Kind

Kinderen hebben automatisch recht op burgerschap, zowel via land of bloed rechts.Alle kinderen geboren op Amerikaanse bodem zijn automatische burgers.Kinderen in aanmerking komen voor de Amerikaanse burgerschap via bloed rechts zijn die geboren zijn ten minste één Amerikaanse burger op vreemde bodem.Deze kinderen hebben automatisch het staatsburgerschap van hun geboorte land, alsmede het recht op Amerikaanse staatsburgerschap.De Amerikaanse burgers in staat stelt dubbele nationaliteit houden, maar niet elke natie doet.Onderzoek dubbele nationaliteit wetten in uw tweede land voor het begin van de aanvraagprocedure.Burgerschap kan bij de geboorte, of later worden verkregen door middel van het Amerikaanse consulaat door de Verenigde Staten Citizenship and Immigration Services.

Consulaire verklaring

  1. Download zowel DS-2029 Aanvraag voor consulaire Verslag van Geboorte in het buitenland en de DS-5507 beëdigde verklaring van Afstamming hetzij van de website van het dichtstbijzijnde Amerikaanse consula

    at in het buitenland of op de website van het Amerikaanse ministerie vanState.Print het formulier en compleet in vol.

  2. Verzamel de vereiste documenten.U moet de consulaire ambtenaar presenteren met buitenlandse geboorteakte van het kind, uw bewijs van Amerikaanse burgerschap in de vorm van een paspoort, burger certificaat of geboorteakte, en uw huwelijksakte.Als de ouders niet getrouwd zijn en de Amerikaanse burger is de vader, moet een gerechtelijke goedkeuring worden voorgelegd waarborgen van de vaderschapstest.U kan ook nodig zijn om het ziekenhuis verslagen van de geboorte en de prenatale zorg en het bewijs van de woonplaats van de Amerikaanse burger ouder in de Verenigde Staten te tonen.

  3. een afspraak plannen online met het Amerikaanse consulaat het dichtst bij uw woonplaats.Alle afspraken moeten worden gemaakt online.Hoe eerder de geboorte wordt gemeld hoe beter.Consulaten stel voor het maken van de afspraak binnen de eerste twee maanden om onnodige complicaties bij de toepassing te voorkomen.Na goedkeuring, krijgt het kind een Amerikaanse geboorteakte en is gemaakt van een automatische dubbele burger die kan gelden voor een Amerikaans paspoort.

USCIS Application

  1. Download Form N-600K uit de website van de USCIS.Print en vul het formulier volledig in.De N-600K applicatie kan alleen worden ingediend door of namens een minderjarige onder de 18 jaar

  2. Verzamel de extra benodigde documenten.Mee te sturen met de N-600K applicatie twee identieke kleuren pasfoto's, gecertificeerde geboorteakte van het kind, gecertificeerd geboorteakte van de Amerikaanse burger ouder, gewaarmerkte kopie van huwelijksakte, een bewijs van burgerschap, zoals een Amerikaans paspoort, een bewijs van legitimatie alskind geboren buiten het huwelijk, het bewijs van wettelijke voogdij voor geadopteerde kinderen, een bewijs van de Amerikaanse burger fysieke aanwezigheid in de VS en gewaarmerkt afschrift van de adoptie decreet indien van toepassing.Alle documenten moeten in het Engels vertaald door een beëdigd vertaler.

  3. Stuur het aanvraagformulier, de vereiste documenten en de eenmalige vergoeding van $ 460 met ingang van 2010 in de vorm van een cheque of postwissel betaalbaar gesteld aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid aan een USCIS veldkantoor.Zodra de aanvraag is goedgekeurd, zal het kind worden beëdigd een Amerikaanse burger en een certificaat van burgerschap krijgen met behoud van zijn eerste burgerschap als het met een land dat zorgt voor dubbele nationaliteit.

Resources

  • US Citizenship and Immigration Services: N-600K
  • US Citizenship and Immigration Services: DS-5507
994
0
0
Immigration Law