Wat is de betekenis van de exclusieve bevoegdheid ?

Exclusieve bevoegdheid is een juridische term die verwijst naar de bevoegdheden van de rechtbank. hofhuis beeld De vlag van Bionic Media uit Fotolia.com

exclusieve bevoegdheid is een element van de scheiding tussen de staat rechtbanken en de federale rechtbank.Elk deel van de rechtbanken heeft exclusieve bevoegdheid over bepaalde kwesties;wat dit betekent is dat alleen die rechter bepaalde gevallen kan horen.De gevallen die onder de exclusieve bevoegdheid van de staat en federale rechtbanken variëren.

Exclusieve Bevoegdheid

 • Volgens de Verenigde Staten rechtbanken website, de twee belangrijkste soorten rechtbanken - federale en staat - zijn niet volledig onafhankelijk.Gevallen probeerde op het niveau van de staat kan gaan naar het federale niveau.Er zijn zaken die alleen worden berecht in de staat of federaal niveau, waar het bijkantoor zonder exclusieve bevoegdheid geen rol speelt.De staat waar de proef wordt gehouden is de plaats van de oorspronkelijke bevoegdheid, en de originele jurisdictie soms de site van de exclusieve bevoegdheid.

  Gerechtelijke procedures optreden op de staats- en federaal niveau . gerechtelijke procedure optreden op de staa
  ts- en federaal niveau.

State Exclusieve Bevoegdheid

 • De staten hebben exclusieve bevoegdheid over een aantal soorten proeven.Deze omvatten probate rechter, die zich bezighoudt met de uitvoering van testamenten en de nalatenschap van een overleden persoon;familie rechtbanken, die echtscheiding, adoptie, kinderen en andere familie aangelegenheden omvat;verkeer en de jeugdrechtbank;geringe vorderingen, waarvoor meestal bedragen onder de $ 5000 dollar;en gemeentelijke rechtbank, die zich bezighoudt met misdrijven tegen de stad verordeningen, volgens de Verenigde Staten rechtbanken website.

  Elke staat behandelt bepaalde gevallen . Elke staat behandelt bepaalde gevallen.

Federal Exclusieve Bevoegdheid

 • federale rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid over zaken waarin de partijen uit verschillende landen en twisten meer dan $ 75.000.Deze gevallen worden gehoord op het federale niveau als gevolg van de diversiteit van het burgerschap en de hoeveelheid geld, volgens de Verenigde Staten rechtbanken website.De federale rechtbanken zijn bevoegd voor rechtszaken tussen staten, gevallen van ambassadeurs, federale misdaden, faillissement en patenten, handelsmerken en auteursrechten gevallen, volgens de Verenigde Staten rechtbanken website.

  De federale rechtbanken hebben ook de exclusieve bevoegdheid over bepaalde gevallen . De federale rechtbanken hebben ook de exclusieve bevoegdheid over bepaalde gevallen.

Benefits

 • Er zijn veel voordelen aan het geven van de rechtbanken exclusieve bevoegdheid over bepaalde soorten van de gevallen.Gevallen van de federale misdaden en kwesties van de Grondwet moet worden besloten op het federale niveau, omdat ze zijn kwesties die alle burgers beïnvloeden.Lokale kwesties die onder controle van de staat vallen, zoals het familierecht en gemeentewet, worden het best bepaald door de staat waarin ze de meeste impact.Dit bevestigt de federale verdeling van de macht.

  Afweging van de bevoegdheden van de rechtbanken is belangrijk. Afweging van de bevoegdheden van de rechtbanken is belangrijk.

Overwegingen

 • Er zijn bepaalde momenten waarop de exclusieve bevoegdheid van de gevallen kan worden gewijzigd.Bijvoorbeeld, in gevallen waar sprake is van een diversiteit van het burgerschap en een financieel geschil groter is dan $ 75.000 de zaak kan worden berecht op het niveau van de staat, indien geen van beide partijen verzoeken om het te proberen op het federale niveau.Daarnaast kunnen staten proberen gevallen van de federale wetgeving, maar de zaak wordt onderworpen aan toetsing door het Hof van Cassatie, volgens de Verenigde Staten rechtbanken website.

Resources

 • Cornell University Law School: originele en exclusieve jurisdictie
847
0
5
Civil Trials