Wat is een no -Contact Bestellen ?

Een vaak uitgevoerd deel van de scheiding en de echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter met betrekking tot het contact ene partij mag hebben met de andere partij of geen kinderen betrokken zijn.Geen contact orders kunnen ook een rol spelen in de normale uitoefening van de niet-familie-gerelateerde straatverbod orders (zogenaamde "bevelen" in sommige staten).Wanneer er voldoende redenen zijn voor het, kan de rechtbank een dergelijk bevel dicteren dat een partij niet in contact met andere mensen te geven.

Defined

  • Een no-contact order verbiedt iemand van het in fysieke of telefonisch contact met iemand anders.In de meeste gevallen moet de rechter uitdrukkelijk uiten de verte de ingetogen partij moet van de andere te houden.Normaliter is de afstand is een kwestie van voeten of yards aangezien rechtbanken worden beperkt tot het beperken van de fysieke vrijheid van niet-gedetineerde personen (degenen die niet in de gevangenis).

Waarom No-Contact Bestellingen worden gebruikt

  • No-contact bestellingen worden gebruikt wanneer één partij vreest voor haar persoonlijke veiligheid of die van de mensen om haar heen.Dit kan te wijten zijn aan feitelijke of dreigende huiselijk geweld kwesties in het familierecht scenario's, of feitelijke of dreigende geweld, in een andere situatie.

Implementatie

  • In de meeste staten, de benadeelde partij (de persoon bang voor haar veiligheid) Verzoekschriften De rechter voor een noodsituatie bevel of tijdelijke straatverbod.Rechtbanken bijna unaniem geven deze noodsituatie orders, geen contact omvatten, tot een volledige hoorzitting over de zaak kan worden gehouden.

    Binnen 30 dagen, zal de rechter een bewijskrachtige hoorzitting over de vraag of de no-contact order in de plaats moet blijven, en zo ja, voor hoe lang hebben.In de meeste staten, de uitgifte van een noodsituatie of permanent geen contact bestelling wordt de overtredende partij te verbieden in het bezit van vuurwapens tot de orde wordt opgeheven.

hoe lang ze Laatste

  • De lengte van een no-contact order verschilt op basis van staatswetten en de ernst van de omstandigheden.Rechtbanken zijn over het algemeen terughoudend om een ​​permanente no-contact te vaardigen, tenzij er sprake is van een reële en voortdurende bedreiging voor de veiligheid van iemand.Dit zal meestal alleen komen wanneer de gewraakte partij mentaal instabiel wordt geacht of er misdaden van geweld in het verleden.

    In familie en echtscheiding gevallen, zullen de meeste no-contact bevelen voor de duur van de gerechtelijke procedure, en, indien gerechtvaardigd, voor een bepaalde periode daarna.Dit is een "koeltijd" tussen de partijen mogelijk te maken, zodat beide hun gedachten kunnen regather en verder gaan met hun leven.

wanneer de bestelling is Gebroken

  • Een no-contact order heeft het effect van het recht.Als zodanig, als iemand in strijd met een no-contact order, kan ze zich schuldig aan een misdrijf of een misdrijf (afhankelijk van de staat), maar - op zijn minst - ze zullen in minachting van de rechtbank.Hoe dan ook, kan het een gevangenisstraf voor de overtredende partij betekenen.

Bestellen kan worden opgeheven

  • Vrijstelling van een no-contact order kan worden gemaakt door petitie aan het hof van de overtredende partij, of op verzoek van de benadeelde partij.Een rechter is niet verplicht om de bestelling op te heffen als het oordeel een bedreiging bestaat nog steeds.Behoudens een vervroegde beëindiging van de opdracht, een no-contact order is op zijn plaats, totdat door de rechter in de werkelijke (dwz 30 dagen, een jaar, permanent, etc.).

190
0
0
General Family Law