North Carolina State wetten op kindbedreiging

Image
North Carolina kindbedreiging wetten streven om kinderen te beschermen . Kind door ivan Kmit uit Fotolia.com

kindbedreiging is een ernstig misdrijf in Noord-Carolina, en de stand van de Jeugd Code heeft wetten om kinderen tegen misbruik of verwaarlozing te beschermen.Onder deze wetten, elke provincie Department of Social Services draagt ​​de verantwoordelijkheid van de bescherming van jongeren.Deze agentschappen hebben grote vrijheid in het bewaken van het welzijn van kinderen North Carolina.

Protective Services

  • Volgens de generaal van statuten van North Carolina, elke provincie Department of Social Services zal beschermende diensten op voor bedreigde minderjarigen.Sectie 7b-300 van de stand van de Jeugd Code vereist beschermende diensten aan beweringen over het vermeende misbruik of verwaarlozing van jonge exemplaren te onderzoeken.Beschermende diensten zal ook adviesdiensten aan ouders en verzorgers om misbruik of verwaarlozing te voorkomen, het gezinsleven te stabiliseren en verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen in de zorg van de afdelin

    g.

Report

  • Volgens paragraaf 7b-301 van de North Carolina Juvenile Code, een ieder die gelooft dat een kind in gevaar is deze informatie aan de directeur van het ministerie van Sociale diensten in de provincie moet melden waar het kindwoont of wordt gevonden.Het rapport dient te omvatten: de naam, adres en leeftijd van het kind;de naam en het adres van de ouders, voogden of verzorgers van het kind;en de aard van eventuele schade van het kind heeft gekregen als gevolg van misbruik of verwaarlozing.

Immunity

  • Elke persoon die een geval van kindbedreiging in goed vertrouwen rapporteert en werkt samen met de provincie Ministerie van Sociale Diensten in hun onderzoek, is immuun voor strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid in een gerechtelijke procedure die zou kunnen voortvloeien uit degeval, volgens paragraaf 7b-309 van de North Carolina Juvenile Code.

Notification

  • Als het graafschap ministerie van Sociale Diensten onderzoekt en vaststelt dat een individu een kind is in gevaar, de Jeugd Code vereist de directeur van de afdeling om de overtredende partij schriftelijk in kennis en informeren hem dat zijn naam zal wordengeplaatst in een centraal register bij de Carolina Department of Health and Human Services Noord.De oproeping moet ook enig bewijs dat de conclusie dat het individu schuldig is aan het misbruiken of verwaarlozen van een kind ondersteunt bevatten.De aankondiging wordt ook uitgelegd welke handelingen de persoon moet nemen om te haar naam verwijderd uit het register.

Resources

  • Algemene Asembly van North Carolina: Hoofdstuk 7b Jeugd Code
686
0
1
General Family Law