Wat gebeurt er in Texas Als een vader Tekenen Away zijn rechten op een kind?

Beëindigen ouderlijke rechten is een beslissing die meestal niet kan worden teruggedraaid . Jupiterimages / BananaStock / Getty Images

De beslissing om ouderlijke rechten te beëindigen presenteert een aantal ingewikkelde juridische kwesties.De staat Texas mandaten die voor een vader voor hem zijn rechten om zijn kind te ondertekenen, moeten bepaalde stappen worden genomen om zijn beslissing te formaliseren.Deze eisen zijn op zijn plaats gezet om zowel de rechten van de vader en de belangen van het kind te beschermen.

Petitie moet worden ingediend

  • Wanneer een vader maakt de bepaling dat hij niet langer wenst om de rechten om ouder zijn kind te behouden, moet een formeel verzoek in zijn hof van de bevoegdheid om vrijwillig te beëindigen zijn wettelijke worden ingediendrechten.In de petitie, moet de vader zijn volledige naam en adres, de naam en het adres van het kind, de leeftijd van het kind en de omstandigheden die hem hebben geleid tot de rechtbank verzoeken om vrijwillig zijn rechten te beëindigen onder de wet op te nemen.Op dat moment zal een hoorzitting worden gepland en ee

    n goede kennis moet worden betekend aan de verzorgende ouder of voogd van het kind, haar kennisgeving van de datum en tijd van de komende hoorzitting.

Affidavit

  • Onder Texas wet, naast het indienen van een formeel verzoek bij de rechtbank van de bevoegdheid om vrijwillig zijn wettelijke rechten om zijn kind te beëindigen, de vader moet ook een verklaring van Afzien van Interesse in Child voltooien.Deze verklaring is een beëdigde verklaring dat de vader volledig is voorgelicht over de ernst van zijn beslissing en dat hij begrijpt de resultaten van zijn activiteiten moet de rechter zijn bede om vrijwillig zijn ouderlijke rechten beëindigen.

Child advocaat Investigation

  • Onder Texas wet, een door de rechtbank aangewezen advocaat kan worden toegewezen aan de belangen van het kind te vertegenwoordigen wanneer een verzoekschrift is ingediend om vrijwillig of onvrijwillig de rechten van één of beide ouders te beëindigen.De advocaat doorgaans interviews met alle relevante partijen in de zaak, met inbegrip van de biologische ouders, familieleden en leerkrachten, in voorkomend geval, over de impact van de beëindiging van de rechten van de ouders kan hebben op het kind.De advocaat vervolgens doet aanbevelingen aan de rechter over wat zij beschouwt als in het belang van het kind.

formele hoorzitting en Bepaling

  • Zodra alle petities, verklaringen en formele verslagen worden neergelegd bij de rechtbank, moet een formele hoorzitting dan plaatsvinden voordat de aangewezen familie rechter van de juiste bevoegde rechtbank.Op dat moment, de indiener maakt een formeel verzoek bij de rechtbank om alle rechten op zijn kind officieel beëindigen vanaf die dag.Als de rechter akkoord gaat die vrijwillig beëindigen van de wettelijke rechten van de vader van het kind is in het belang van zowel de verzoeker en het kind, zal de petitie worden verleend.De vader zal een formele orde hem los van alle toekomstige rechten, privileges en verantwoordelijkheden als vader van het kind te ontvangen.Vanaf dat moment kan de vader geen juridische beslissingen namens het kind te maken, claimen het kind op zijn belastingen of anderszins ontvangen uitkering namens het kind.

324
0
1
Child Custody Law