Federale regelgeving op onbetaald verlof Status

De Code of Federal Regulations biedt een leidraad voor LWOP Onderneemster Bij het Bureau door Monika 3 Steps Ahead van Fotolia.com

onbetaald verlof (LWOP) verwijst naar een niet-pay status van verlof.Federale regelgeving voor LWOP bevinden zich in de Code of Federal Regulations (CFR);meer specifiek, 5 CFR 353 en 630. Bijkomende begeleiding is in de Wet geüniformeerde diensten werkgelegenheid en Re-werkgelegenheid rechten van 1994. federale en militaire medewerkers kunnen LWOP gebruiken om vele redenen, zoals ziekte, militaire inzet en afwezigheden die onder het vallenFamilie en Medical Leave Act.Met behulp van LWOP kan soms een negatieve invloed hebben employee benefits, dus zorg ervoor dat je aanvaardbare redenen en de grenzen van LWOP begrijpen.

Algemene LWOP informatie

  • Goedkeuring voor LWOP is geheel naar keuze van de toezichthouder.De toezichthouder kan goedkeuren of weigeren van het verzoek op basis van de vraag of het verzoek is gunstig voor zowel de werknemer als agentschap.Er zijn redenen uiteengezet in het CRF dat een toezichthouder nodi

    g om een ​​LWOP verzoek in te willigen.Een werknemer kan de automatische goedkeuring van een LWOP verzoek om de volgende redenen krijgen: een gehandicapte veteraan in afwachting van medische behandeling;vraagt ​​LWOP onder de Wet Familie en Medical Leave en een oproep tot actieve dienst.

Pensioen Impact

  • LWOP gevolgen werknemer pensioenuitkeringen, afhankelijk van de tijdsduur.In een kalenderjaar minder dan zes maanden in LWOP status wordt meegerekend tijd in service en pensioen.Meer dan zes maanden brengt geen krediet in de richting van de tijd in dienst, noch het pensioen, tenzij de werknemer wordt opgeroepen om actieve dienst.

Health Benefits Impact

  • Medewerkers kunnen hun ziektekostenverzekering te houden terwijl hij op LWOP voor maximaal één jaar.De regering blijft om hun deel van de premies te betalen en zal een salaris voorschot verlenen aan de werknemer een deel van de premies ziektekostenverzekering te betalen totdat ze terugkeren naar de status van te betalen.Werknemers kunnen kiezen om het salaris van tevoren af ​​te zien en maken de premiebetalingen zelf.De overheid zal ook doorgaan met de premies levensverzekeringen te betalen voor maximaal een jaar, terwijl in een niet-pay-status.

Leave Accrual

  • werknemer verlof zal blijven toekomende op de gebruikelijke tarief voor de eerste 80 uur in LWOP-status.Werknemers die nog in LWOP status voor de volgende 80 uur worden geen verlof te verdienen in die periode.Dit patroon herhaalt zich elke 80 uur, die als betaalperiode.

341
0
1
Algemeen Arbeidsrecht