Texas Labor wetten op Final Paycheck Wanneer Beëindiging van een werknemer

Texas heeft een Payday wet . beeld De vlag door jimcox40 uit Fotolia.com

The Texas Payday wet regelt hoe werkgevers werknemers moeten bieden hun laatste salaris bij de beëindiging van de werknemer.De Texas Workforce Commissie handhaaft de wet, die verschillende eisen voor verschillende soorten van de werknemer scheiding situaties oplegt.Texas arbeidsrecht onderscheidt eindloon van de ontslagvergoeding.Afhankelijk van hoe de scheiding heeft plaatsgevonden, moet de werkgever bepaalde termijnen aan de werknemer de laatste salaris geven.Texas wet uitdrukkelijk verbiedt werkgevers van roerende het laatste salaris na de wettelijke termijn om welke reden dan ook, met inbegrip van het straffen van de werknemer voor het schenden van het beleid of de terugkeer van bedrijfseigendommen dwingen.

Onvrijwillige Scheiding

  • The Texas Payday wet schrijft voor dat werkgevers betalen de werknemers hun laatste salaris binnen zes kalenderdagen na het ontslag van een werknemer.Deze zesdaagse eis geldt alleen voor onvrijwillige scheiding.Al

    s een werkgever brand of legt van de werknemer of de werknemer ontslag door "in onderling overleg", de werkgever moet voldoen aan de zesdaagse eis.

Voluntary Separation

  • In situaties waar de werknemer vrijwillig verlaat, moet de werkgever meer flexibiliteit bij het afgeven van de definitieve salaris onder Texas wet.Vrijwillige scheiding betekent situaties waarin de werknemer had kunnen blijven werken door de keuze.De meest voorkomende voorbeeld van vrijwillige scheiding is wanneer een werknemer stopt.Andere voorbeelden zijn het lopen van de werkplek of het verlaten van de baan, of met pensioen gaat.In die gevallen kan de werkgever laatste salaris van de werknemer op de eerstvolgende reguliere betaaldag geven.

Severance

  • The Texas Payday wet vereist niet dat werkgevers betalen ontslagvergoeding, dat is extra geld buiten het loon van een werknemer dat sommige werkgevers het eens te betalen in bepaalde scheiding situaties.Ontslagvergoeding laat meestal een contract van een medewerker een aantal ademhaling tijdens het zoeken naar nieuwe betaalde arbeid.Echter, als een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst die voorziet in ontslagvergoedingen, de werkgever moet die overeenkomst te komen.Texas arbeidswetten onderscheiden ontslagvergoeding van het laatste salaris en geen deadlines opleggen voor ontslagvergoedingen.

beroep

  • Werknemers die geloven dat hun werkgever overtreden Texas wet met betrekking tot hun laatste salaris kan een verzoek indienen bij de Texas Workforce Commissie, de deelstaatregering agentschap belast met de handhaving van Texas arbeidswetgeving.Indieners moeten volledig invullen van het klachtenformulier nauwkeurig en leesbaar, meldt de klacht en hebben het notariële.De TWC voert hoorzittingen over looneisen door de telefoon, en elke partij heeft de mogelijkheid om bewijsmateriaal te presenteren.De TWC geeft een schriftelijke beslissing na de hoorzitting.Een beroep kan niet later dan 21 dagen worden gemaakt vanaf de datum van de beslissing om de speciale hoorzittingen verdeling van het TWC.

Resources

  • Texas Workforce Commissie
329
0
1
Algemeen Arbeidsrecht