De eisen voor een straatverbod in Texas

Er zijn wettelijke vereisten voor het verkrijgen van een straatverbod in Texas . Juridische wet Justitie afbeelding van Stacey Alexander uit Fotolia.com

Een huisverbod is een juridisch document dat dicteert dat bepaalde personen geen contact kunnen maken met elkaar.Er zijn een aantal redenen waarom dit type juridisch document kan worden gevraagd, zoals huiselijk geweld of stalking.Texas heeft specifieke wetten en eisen in de plaats voor het aanvragen en het gebruik van dit type juridisch document.

opzegging

  • Volgens Tex. R. Civ.P. 680, huisverbod orders kunnen niet wettelijk worden verleend tot kennisgeving is gegeven aan de tegenpartij.Het enige alternatief is als er feiten die aantonen dat letsel, schade of verlies kan optreden voordat de tegenpartij kan worden gemeld.Als een tijdelijk straatverbod moet moet worden afgegeven voordat de tegenpartij kennisgeving ontvangt, dan moet het worden ingediend bij duidelijk bewijs van de noodzaak.De redenen voor het huisverbod moet in orde in het verslag worden ingevoerd voor de TRO worden goedgekeurd.Bovendien, volgens Tex. R

    . Civ.P. 681, heeft een tijdelijk verbod ook niet kan worden afgegeven, totdat de tegenpartij in kennis is gesteld.

Reden uitgifte

  • Volgens Tex. R. Civ.P. 683, kan men een tijdelijk straatverbod of een bevel, tenzij de redenen voor de uitgifte weer ingesteld niet meer afgeven.De redenen voor de afgifte van het straatverbod moet specifiek te zijn en ze nodig hebben om de situatie in een redelijke mate van detail te beschrijven met inbegrip van wat handelen of handelingen moeten worden tegengehouden.Beteugeling van orders en bevelen in Texas moeten duidelijk en beknopt genoeg in het beschrijven van de voorwaarden van de opdracht om voor hen wettelijk worden uitgegeven volgens de Texas Burgerlijk Wetboek.

nodige papierwerk

  • Er zijn vier vormen die nodig zijn voor het verkrijgen van een straatverbod in de staat Texas.Deze formulieren zijn de Aanvraag voor Protective Order, de Tijdelijke Ex Parte Omscholing Orde, de beschermende Orde en de Verweerder informatie.Deze vormen zijn eenvoudig in hun eisen voor het invullen ze uit.Ze kunnen online of door een bezoek aan een lokale rechtbank in de staat Texas worden verkregen.

Process

  • Zodra het papierwerk is ingevuld, Texas wet schrijft voor dat de formulieren moet worden gedeponeerd bij een lokale rechtbank in de provincie waar je woont.Als echtscheidingsprocedure zijn momenteel aan de gang, is het aanbevolen dat op dezelfde gerechtsgebouw wordt gebruikt.Indien onmiddellijke bescherming nodig is, melden het gerechtsgebouw klerk zodat bepalingen kan worden gemaakt.Wonen de hoorzitting gepland door de rechter voor het straatverbod om ervoor te zorgen dat een straatverbod wordt verleend met de gevraagde bepalingen.Tijdens de hoorzitting, breng bewijs dat laat zien waarom een ​​straatverbod is noodzakelijk, zoals foto's van de verwondingen of schade, getuigen of medische dossiers.

502
0
1
Straatverbod Orders