Wat zijn de Ohio State wetten op Derdenbeslag van de lonen ?

Een schuldenaar kan verzoeken te worden gehoord als hij betwist de beslaglegging . kenb / iStock / Getty Images

Schuldeisers voorzien van beslissingen in Ohio kan beslag streven om de middelen die ze verschuldigd zijn door debiteuren te herstellen.Dit proces kan de schuldeiser om een ​​deel van weekloon van de schuldenaar ontvangt, voor een maximum van 25 procent van het besteedbaar loon van de werknemer, op voorwaarde dat de schuldeiser volgt de juiste procedure door de wet van Ohio geschetst.

Derdenbeslag Procedure

  • Na een schuldeiser een rechterlijke uitspraak in Ohio ontvangt, kan het alle juridische middelen aan te wenden om de schuld te innen.Dit betekent dat de credit card bedrijven, incasso bedrijven, medische zorgverleners of andere schuldenaar beslag kan nastreven.De schuldeiser stelt een vraag die stelt de schuldenaar verschuldigd is een oordeel en de schuldeiser zal de rechtbank verzoeken om de lonen van de schuldenaar gegarneerd als de schuldenaar niet bepaalde handeling binnen 15 dagen neemt.De schuldeiser geeft deze acties, waaronder het betalen van de

    schuld volledig, het aangaan van een afbetalingsplan of het aanvragen van een trustee nonexempt lonen te houden.Indien de schuldenaar niet aan deze stappen te nemen, de schuldeiser een beëdigde verklaring completeert dit effect en bestanden met de rechter, die een derdenbeslag bestelt.De beslaglegging blijft van kracht totdat de beslissing wordt volledig betaald.

Right to Let

  • De schuldeiser moet kennis leveren aan de schuldenaar door te mailen hem de schriftelijke vraag en de instructies van gecertificeerde e-mail.Voordat de schuldeiser lonen kunnen garneren in Ohio, moet ook de aankondiging van een voorgenomen schuldenaar beslag te sturen ten minste 15 dagen vóór de beslaglegging zou ingaan.De schuldenaar heeft vijf dagen vanaf de datum dat hij bericht ontvangen van de voorgestelde derdenbeslag op het derdenbeslag betwisten en te verzoeken een terechtzitting;de hoorzitting moet worden gehouden binnen 12 dagen na de datum dat de schuldenaar het verzoek heeft gedaan.De schuldenaar heeft de bewijslast bij de hoorzitting uit te leggen waarom zijn loon niet mag worden versierd;bijvoorbeeld, moet hij bewijzen dat zijn loon zijn vrijgesteld of het beslag bedrag niet correct berekend.

Derdenbeslag Beperkt

  • Ohio biedt dezelfde mate van bescherming voor loonbeslag grenzen federale wet doet.In Ohio, het meest dat een schuldeiser kan garnituur van een wekelijkse salaris is 25 procent van het besteedbaar inkomen van de schuldenaar of het bedrag dat zijn inkomsten hoger zijn dan 30 keer de federale minimumloon, als dat minder is.Tot 60 procent van het loon van een werknemer kan worden gegarneerd voor kinderbijslag als hij geen andere personen ten laste.

Non-looninkomen

  • algemeen, Ohio vrijgesteld inkomen na pensionering en pensioenen van derdenbeslag.Een uitzondering is met kind te ondersteunen gevallen: Voor deze, wordt het inkomen na pensionering beschouwd als inkomen en is onderworpen aan beslagkosten.Ohio wet vrijstelt sociale zekerheid pensioen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, arbeidsongevallen, werkloosheidsuitkeringen en andere openbare profiteert van derdenbeslag.

689
0
1
Andere Consumer Law