OSHA Violation Sancties

OSHA is een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Arbeid . image Inspektion 6 door GYNEX uit Fotolia.com

OSHA is een organisatie binnen het Amerikaanse ministerie van Arbeid opgericht om veiligheid op de werkplek normen te pakken door middel van inspectie en handhaving van de overtreding sancties.De straffen voor OSHA schendingen verschillen afhankelijk van de ernst, de werkgever kennis van de inbreuk in kwestie en de eventuele voorgeschiedenis van eerd

ere schendingen.Sancties zijn aanvechtbaar door de werkgever of de ondernemer binnen 15 dagen na de straf uitgifte.

opzettelijke inbreuken

  • OSHA definieert een opzettelijke overtreding als een die opzettelijk wordt begaan, ondanks duidelijke kennis van OSHA regelgeving.Opzettelijke schendingen dragen een minimumstraf boete van $ 5.000 per overtreding en een maximale boete van $ 70.000 per overtreding.De omvang van de financiĆ«le sanctie voor een opzettelijke overtreding wordt bepaald door het bepalen van de boete voor de specifieke overtreding en past deze voor de grootte en de geschiedenis van eerdere overtredingen en de aangepaste vergoeding te vermenigvuldigen met zeven.

Ernstige en anders-dan-ernstige schendingen

  • ernstige schendingen worden gedefinieerd als schendingen die een aanzienlijke kans op overlijden of ernstige lichamelijke schade voor de werknemers en die waarin de werkgever zich bewust is van de gevaren te presenteren.De financiĆ«le sanctie voor ernstige schendingen is tot $ 7.000 per incident, hoewel deze boete kan worden verlaagd indien de werkgever te goeder trouw heeft gedaan probeert het probleem te verhelpen of als de werkgever heeft geen geschiedenis van de vorige OSHA overtredingen.

    anders-dan-ernstige schendingen worden gedefinieerd als schendingen die niet levensbedreigend, maar die niettemin een gevaar voor de gezondheid van werknemers en de veiligheid werk.Net als bij ernstige overtredingen, boetes kosten maken van maximaal $ 7.000 per incident, met de mogelijkheid van lagere boetes op basis van goed vertrouwen correctie inspanningen en een gebrek aan eerdere overtredingen.

herhaalde schendingen & amp;Het niet

  • herhaalde schendingen Abate zijn die schendingen die moeten blijven ongecorrigeerde sinds de laatste OSHA inspectie.Om tellen als een herhaling overtreding, de overtreding in kwestie moeten zijn eerder en officieel opgericht door een OSHA inspecteur, met een fijne en gestelde termijn.Als de vorige overtreding is nog steeds onder het oordeel, kan niet worden beschouwd als een repeat overtreding op herinspectie.Straffen voor herhaling schendingen kunnen worden vastgesteld op maximaal $ 70.000.

    Het niet-te-verminderen schendingen zijn tijd gevoelig, het instellen van een boete voor elke dag een OSHA overtreding niet is gecorrigeerd na een bepaalde vermindering datum.Deze boetes kunnen een werkgever oplopen tot $ 7.000 voor elke dag dat het probleem nog niet is verholpen.

231
0
1
General Business Law