Heftruck Safety Inspection Checklist

De Occupational Safety and Health Administration vereist dat een dagelijkse checklist worden ingevuld op alle heftrucks.Deze checklists zijn cruciaal voor een uitgebreid programma voor de veiligheid en moet worden gegeven de juiste aandacht en zorgvuldig ingevuld door elke operator.

Heftruck Safety Inspection Checklist
(Howard Jokela / Demand Media)
Wanneer de Checklist

Vul een checklist moet worden ingevuld op iedere heftruck aan het begin van elke shift.Zelfs als de heftruck is in dienst van de vorige shift, moet er een nieuwe checklist worden ingevuld.Alle checklists moeten worden beoordeeld door een lid van het management, de onderhoudsafdeling of beide.Deze checklists moeten op worden bewaard voor een minimum van vijf jaar.Als OSHA controleert u, kan de accountants willen deze checklists te zien om ervoor te zorgen dat het programma goed wordt beheerd.

Howard Jokela / Demand Media
items op de checklist

Elke faciliteit kan zijn eigen checklist te ontwikkelen om een ​​aantal items bevatten.Sommige werkgevers zu

llen een grondiger controle vereisen, terwijl anderen de minimale controles alleen nodig.Op zijn minst moet de checklists controle van de banden, hoorn, verlichting, hydraulische slangen, alarmen en waarschuwingslichten, alsmede de goede werking van alle bedieningselementen bevatten.Zodra deze items zijn gecontroleerd bij de machine uitgeschakeld, moet extra items worden gecontroleerd met de machine draait.Deze omvatten de remmen, stuurinrichting, soepele beweging van alle hydraulische apparatuur en de noodrem.Wanneer de machine voor het eerst wordt verplaatst, moet de bediener de vloer controleren op tekenen van lekkage.

Howard Jokela / Demand Media
Post-Checklist

Zodra de checklist is afgerond, moet worden gedraaid om de juiste persoon of kantoor.Eventuele problemen moeten worden vermeld op de checklist.Als het probleem herhaaldelijk gevonden moet worden geschreven op de controlelijst telkens.Als een groot probleem wordt gevonden, moet de exploitant contact opnemen met een manager.De heftruck mag niet worden bediend totdat het probleem is geëvalueerd door een gekwalificeerd persoon en alle noodzakelijke reparaties of wijzigingen zijn aangebracht.

Howard Jokela / Demand Media
327
0
4
Warehouse Jobs