Taken & Verantwoordelijkheden van een Electrical Supervisor

Elektrische toezichthouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht elektriciens in de uitvoering van het onderhoud en de aanleg van elektrische installaties.Elektrische toezichthouders meestal melden bij de adjunct-directeur van een bedrijf en hebben meestal leidinggevende ervaring en een diploma in de elektrotechniek.Elektrische toezichthouders werken in een scala van industrieën van olieveld exploratie en water management systemen van algemene kantoorkosten installaties.

Wat zijn de taken van een elektrische supervisor ? (elektro afbeelding door andreas uit Fotolia.com)
hoofdtaken

Een elektrische supervisor is verantwoordelijk voor het aannemen en opleiden van nieuwe medewerkers en zal naar verwachting een brede kennis van elektra te hebben, inclusief het gebruikcontrole circuits, schaal kalibrators en transformatoren.Een elektrische supervisor kan ook de status van de huidige werknemers te beoordelen en aanbevelingen aan het hoger management dat hun contracten worden beëindigd indien hun vaardigheden niet toereikend worden geacht.

Een elektrische begeleider moet een brede kennis van elektrische apparaten .
beeld De raad kring door Dwags uit Fotolia.com
Administration Taken

Een elektrische begeleider moet een ervaren beheerder te zijn, want hij zal naar verwachting werkschema's te organiseren en toezicht op de werkzaamheden van de elektrische personeel, zoalsvermeld op de Connect Group Energy website.Hij zal naar verwachting ook rotas voor het gebruik van de belangrijkste elektrische apparatuur plannen, prioriteren elektrische uitgaven en zorgen gevestigde processen voor het onderhoud van elektrische apparatuur worden strikt gevolgd.Een elektrische supervisor onderhoudt ook werknemer urenstaten voor payroll doeleinden en huurt of aankopen van nieuwe apparatuur om te helpen met de installatie.Hij moet nauwkeurige inventarisatie van dergelijke aankopen te houden en regelmatig verslag uit aan het hogere management.Hij moet ook voorbereiden trainingsmateriaal en elektricien handboeken om eventuele wijzigingen in de praktijk te weerspiegelen.

Een elektrische supervisor heeft een scala aan administratieve taken te vervullen .
groen-bestanden.afbeelding van Sorbotrol van Fotolia.com
toezichthoudende rol

Een elektrische supervisor moeten werknemers consequent veilig en binnen de wettelijke parameters uitgevoerd op de hoogte van alle belangrijke veranderingen in het veiligheidsbeleid, industrie standaarden of algemene werkprocedures aan het werk te garanderen houden.Een elektrische begeleider helpt design engineers met de installatie plannen en de inspectie van nieuwe gebouwen, en hij voert elektrische remodeling werk waar nodig.In deze rol, bereidt hij vaak de bouw van schetsen om een ​​installatieprogramma te schetsen en rapporteert alle belangrijke wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke plannen, zoals beschreven op de Oil and Gas Job Search website.

Elektrische toezichthouders moeten ervoor zorgen werk veilig en industriestandaarden uitgevoerd .
image toezichthouders door Pix van Marti uit Fotolia.com
Additonal Verantwoordelijkheden

Een elektrische toezichthouder dient geschoold in het identificeren van eventuele tekorten in de werkmethoden en het initiëren van strategieën om ze op te lossen zijn.Hij kan ook herzien architecturale plannen voor gebouwen te zorgen dat ze volledig voldoen aan de elektrische veiligheidsvoorschriften normen, zoals vermeld op de Universiteit van Arizona website.Een elektrische begeleider helpt ook bij de voorbereiding van materiaal voor elektrische installatie en biedt arbeid schattingen voor bedrijven die klant.Hij speelt ook een rol in het oplossen van problemen en zal worden opgeroepen om eventuele afwijkingen in bestaande elektrische installaties te onderzoeken.

Een elektrische asupervisor vaak helpt met het maken van bouwplannen .
image architect hulpmiddelen door Chad McDermott uit Fotolia.com
482
0
5
Jobs In Electronics