Taken van Episcopal diakens

Diakenen houden de kerk lopen . beeld Kerk door lisichka uit Fotolia.com

Diakenen spelen een cruciale rol in de kerk.Ze zijn gewijde ambtsdragers, maar meestal doen ze niet rechtstreeks prediken naar een gemeente.Het woord diaken betekent dienaar, en diakenen dienen de kerk op veel verschillende manieren.Zij kunnen bijvoorbeeld het uitvoeren van een huwelijk op een dag en een bezoek aan een gevangenis de volgende.Diakenen voorbereiding van de sacramentele tafel en leiden gebedsgroepen.Een diaken heeft veel verantwoordelijkheden aan de kerk en de gemeenschap hij dient.

Assist de bisschop

  • Volgens het bisschoppelijk Bisdom van New York, de diaken werkt net als de chief huishouden dienaar zou in de oude tijd.De diaken is de schenker en de tafel-setter voor het avondmaal.Diakenen passeren mededelingen aan de gemeente en ontslaat de vergadering na de dienst.Diakenen helpen bij het organiseren andere gebieden van het ministerie, en hulp bisschoppen en priesters voeren hun eigen taken.

Specialized ministeries

  • Diakenen zijn geroepen om meer gespecialiseerde gebieden van bediening in bepaalde omstandigheden.Diakenen kunnen bezoeken aan gevangenissen minister aan gevangenen, of hospices aan de raadsman familieleden en patiënten.Diakenen kunnen prediken aan chemisch afhankelijke patiënten, of voor mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt.Het werk van een diaken leidt vaak tot gemeenschappen en ziekenhuizen minderheid.

Parish Dienst

  • Een diaken kan raadsman zieke of stervende leden van de kerk, of de minister aan mensen ouder of weduwe.Hij bereidt het avondmaal en leidt gebedsgroepen.Een diaken kan ook huwelijken, dopen en begrafenis diensten te verrichten.Elke diaken heeft verschillende vaardigheden en kunnen worden toegewezen aan één of alle gebieden van bediening binnen de kerk.

Bijzondere omstandigheden

  • Hoewel een diaken is een gewijde bedienaar, hij geen zegen of zegeningen geven als een priester beschikbaar is.Als hij te bedienen met zegeningen en zegeningen, kan de diaken hetzelfde gewaden als priester dragen.

Charitable Services

  • Volgens het aartsbisdom van Detroit, het belangrijkste gebied van het werk voor een diaken is charitatieve diensten.Een diaken is gewijd door de kerk om het woord van God aan de gemeenschap en mensen in nood te brengen.Een diaken stimuleert en helpt de liefdadigheidswerken van anderen.Hij is gewijd door het sacrament van de priesterwijding;de kerk noemt hem aan het ministerie namens haar te delen.

806
0
1
Andere Godsdiensten