De voors & Tegens van het overheidsbeleid

Overheidsbeleid bestaan ​​van de acties, besluiten en programma's die overheden vaardigen om openbare vragen of problemen aan te pakken.Overheden op alle niveaus-nationale, provinciale en lokale-beleid maken dat onderwerpen, variërend van onderwijs en gezondheidszorg om strafrecht en de nationale veiligheid aan te pakken.Vanwege hun inherent politieke aard, maar de meeste overheidsbeleid kan zowel positieve als negatieve effecten hebben.

Pro: Public Protection

  • Verhoogde publiek en de veiligheid van de consument is een van de belangrijkste voordelen van het overheidsbeleid op alle niveaus van de overheid, of de lokale, provinciale of federale.Overheidsbeleid resulteren in verbeterde nationale veiligheid, veiliger voedsel en consumptiegoederen, een betere bescherming van de politie, schonere lucht en water en verbeterde veiligheid op de werkplek.Regulerende beleid, zoals deze kunnen de openbare veiligheid te verbeteren en de kwaliteit van leven.

Pro: de economische expansie

  • Veel overheidsbeleid hebben directe of indirecte effecten op de economie van een land.Overheidsbeleid voor de verbetering van het onderwijs, bijvoorbeeld, kunnen positieve economische effecten van die leidt tot een personeelsbestand met beter onderwijs en betere vaardigheden.Beleid met betrekking tot de infrastructuur kan de basis voor economische groei te versterken door verbetering van transport en communicatie systemen.Deze verbeteringen positioneren van een natie om het snelle tempo van de technologische veranderingen tegemoet.

Con: onduidelijke doelstellingen

  • De politieke arena heeft een lange geschiedenis van de onderhandelingen en deal maken.Veel beleid vage of dubbelzinnige doelen als gevolg van de onderhandelingen en arbeidsovereenkomsten die onvermijdelijk optreedt in om de meerderheid coalitie nodig is voor passage van een nieuwe wet of beleid te verzekeren.Vage doelstellingen dan huidige moeilijkheden voor overheidsinstanties die belast zijn met de uitvoering van nieuw beleid.Als gevolg hiervan, verschillende spelers in het beleidsproces zou doelstellingen anders bekijken, en dus te bereiken verschillende conclusies over de prestaties van een bepaald beleid.

Con: Short-Term Verwachtingen versus lange termijn effecten

  • Verkozen ambtenaren, te popelen om te roemen beleid prestaties om hun herverkiezing vooruitzichten te stimuleren, willen vaak snelle resultaten van het overheidsbeleid.Echter, kan het volledige effect van veel beleid jaren duren om te verschijnen.Veel overheidsbeleid zou kunnen hebben ongunstige resultaten op de korte termijn, wat vaak resulteert in oproepen tot beëindiging van het programma.Dit, helaas, leidt vaak tot kortetermijndenken door veel beleidsmakers, met weinig aandacht voor de lange termijn gevolgen.Als gevolg hiervan veel overheidsbeleid neiging incrementele in de natuur te zijn, verschillen slechts licht af van het bestaande beleid en programma's.

Overwegingen

  • Overheidsbeleid om bepaalde effecten of uitkomsten hebben vaak onbedoelde gevolgen.Beleid bedoeld om de bewaking van vermoedelijke terroristen de overheid te verhogen zou de nationale veiligheid te verbeteren, maar ze kunnen ook de burgerlijke vrijheden implicaties.Sociale programma's zou het welzijn van de armen te verbeteren, maar ze kunnen ook van invloed op hun initiatief om werk of opleiding en onderwijs proberen om hun werk te verbeteren.

Preventie / Solution

  • Strenge beleidsanalyse dat de korte en lange termijn gevolgen, evenals de kosten en baten van mening is, kan een goede leidraad zijn voor beleidsmakers die overwegen een aantal opties.Public analyse heeft een belangrijke rol in het proces;Maar zou zijn invloed in de politieke context waarin het beleid wordt geformuleerd en geïmplementeerd worden beperkt.Nadere analyse is geen wondermiddel oplossing voor de problemen in verband met de openbare orde.De complexiteit van de menselijke samenleving maakt het onmogelijk om de gevolgen, positief of negatief, in verband met een reeks van beleidsopties te voorspellen.

Resources

  • Progressieve Policy Institute
  • Cato Institute
265
0
0
Politiek Van De Vs