Wat zijn de voordelen van Sociale Interest Groups ?

Activiteiten van groepen sociale omgeving zijn demonstraties en marsen . "Wij zijn alle immigranten" het teken van Christopher Martin uit Fotolia.com

Politiek gaat over beslissen wie krijgt wat, wanneer en hoe.Organisatie biedt een middel om meer macht te beslissen deze vragen.Maatschappelijke groeperingen, die burgerrechtenorganisaties, arbeidersbewegingen, religieuze organisaties en milieu-groepen omvatten, dienen een belangrijke rol in het politieke proces.Door het organiseren van de belangen van de mensen die zij vertegenwoordigen, belangengroepen bieden stemmen voor ondervertegenwoordigde segmenten van de samenleving en zorgen voor een controle op meerderheidsregel.

Controle van de kracht van Meerderheid

  • De Amerikaanse politieke systeem omvat de beginselen van de democratie, met inbegrip van de meerderheidsregel, maar ook bescherming van de rechten van degenen die niet van de meerderheid.Maatschappelijke groeperingen, zoals die op basis van etnische, geslacht of religieuze identiteiten vormen een belangrijke controle op de bevoegdheden van de meerderhede

    n.

betere behartiging van

  • Leden van sociale bewegingen en andere belangengroepen vinden dat ze kunnen beter hun belangen te bevorderen en veroorzaakt - of bescherming burgerrechten, stemrecht, milieubescherming of anderen - door zich te verenigen voor collectieve actie.Door zich te verenigen om een ​​gemeenschappelijk belang te bevorderen of veroorzaken, groepen maatschappelijk belang aantonen dat in de politiek, is er kracht in aantallen.

Avenue voor Politieke betrokkenheid

  • sociale belangengroepen, met inbegrip van organisaties van de civiele rechten, zoals de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) en vrouwengroepen rechten, zoals de Nationale Organisatie voor Vrouwen (NOW), zijneen weg voor politieke actie en betrokkenheid voor veel mensen.Deze groepen geven informatie aan hun leden, waardoor ze op de hoogte van politieke kwesties die hen aangaan.Betrokkenheid bij een sociale groep interesse vonken vaak grotere politieke betrokkenheid, wat resulteert in een beter geïnformeerde en actieve burgers.Daarnaast hebben veel mensen parlayed betrokkenheid bij maatschappelijke belangengroepen in succesvolle politieke carrière.

Verspreiding van kosten

  • Sociale bewegingen en belangengroepen proberen bepaalde bescherming en de voordelen van de overheid door middel van activiteiten die variëren van petities en marsen professionele lobbyen.De kosten van deze voordelen worden gedragen door de leden van de belangengroep in kwestie en de samenleving als geheel.Bijvoorbeeld het optreden van een sociale groep belang om de financiering voor anti-armoede programma's kan leiden tot verhoogde hulp en andere voordelen voor mensen met lage inkomens namens wie spreekt de groep te verhogen;de kosten van dergelijke programma's zijn echter verspreid over de maatschappij, het minimaliseren van de belasting door één persoon gedragen.

Resources

  • University of Texas: Participatie, belangengroepen en lobbying Woordenlijst
735
0
1
Algemeen Politiek