Werknemer Beëindiging Laws in Ohio

Ohio maakt vijf uitzonderingen op de op - wil werkgelegenheidsbeleid . Avava / iStock / Getty Images

Zoals elke staat, maar Montana, Ohio is een employment at will staat.Dit betekent dat zowel de werkgever of de werknemer kan de arbeidsverhouding op elk gewenst moment, voor welke reden beëindigen, mits de reden niet in strijd wetten met betrekking tot discriminatie.Ohio wet maakt uitzonderingen op employment at will voor contracten en andere beloften die werkgevers maken, en voor acties die niet in overeenstemming zijn met de openbare orde.Een werknemer kan een voormalige werkgever voor onrechtmatige beëindiging vervolgen op basis van een van deze uitzonderingen.

schriftelijke contracten

  • Sommige werknemers, met name senior executives, misschien geschreven arbeidsovereenkomsten dat de redenen waarom het bedrijf kan de werknemer te beëindigen te beperken onderhandelen.Het contract zou ook het bedrag van de ontslagvergoeding de vennootschap moet verstrekken definiëren, in de volksmond gouden handboeien. In Ohio, een schriftelijke arbeidsovereenkomst vervangt

    employment at will. Ook medewerkers vakbond zijn niet-medewerkers zal omdat de voorwaarden van hun dienstverband worden beheerst door een vakbond contract.

Impliciete contracten

  • Ohio wet voorziet ook in een uitzondering voor impliciete contracten, hoewel deze uitzondering is vaak moeilijk te bewijzen in de rechtbank.Stel bijvoorbeeld dat een interviewer vertelt een sollicitant die het bedrijf geen medewerkers ontslaan tijdens de eerste 12 maanden.Het bedrijf huurt vervolgens de werknemer en vuurt hem tijdens de eerste 12 maanden.Verklaringen van de interviewer zou een impliciete contract garandeert 12 maanden van de werkgelegenheid gecreëerd.Bewijst dit in de rechtbank is niet gemakkelijk, maar als er geen bewijs bestaat buiten de eigen herinnering aan wat er gebeurd is van de werknemer.Bovendien kan de taal in vele handboeken medewerker worden geïnterpreteerd een stilzwijgend contract te maken.Echter, een eenvoudige disclaimer verklaring dat het handboek geen contract te creëren elimineert het risico van de werkgever.

Promissory uitsluiting

  • Wanneer een werkgever zegt een werknemer iets dat niet in aanmerking komt als een contract, maar de werknemer is gebaseerd op en wordt vervolgens beschadigd als gevolg van het, dat is misschien een promissory uitsluiting uitzondering in Ohio vormen.Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf biedt werk aan een kandidaat.De kandidaat verlaat zijn huidige baan en verhuist zijn familie, en dan is het bedrijf ontslaat de werknemer vóór zijn eerste dag.In dit geval kan hij een zaak voor promissory uitsluiting hebben. Schadevergoeding voor promissoire uitsluiting, zijn echter berekend op basis van voorafgaande tewerkstelling van de werknemer, niet de beloofde werkgelegenheid.

Public Policy

  • Een werknemer die kunnen bewijzen dat ze werd ontslagen voor het missen van het werk te rapporteren aan de jury plicht zou een zaak voor onrechtmatige beëindiging krachtens de exceptie van openbare orde in Ohio hebben.De uitzondering van openbare orde verbiedt beëindiging van medewerkers om redenen die belangrijk overheidsbeleid, zoals jury duty, stemming en het dienen in het leger zou kunnen beschadigen. In Ohio, moeten werkgevers betaalde redelijke tijd te geven uit voor de werknemers om te stemmen.Ohio wet strekt zich ook uit de federale bescherming voor militaire dienst naar het lidmaatschap van de Ohio lucht nationale wacht, de Ohio leger nationale wacht, de Ohio marine-militie en de Ohio militaire reserve.

Discriminatie

  • Een werkgever kan een werknemer niet ontslaan voor een reden dat de wet overtreedt.Federale en Ohio wetgeving verbiedt discriminatie op basis van ras, huidskleur, afkomst, geslacht, leeftijd 40 jaar en ouder, religie en handicap. Ohio wet beschermt ook degenen die de zorg voor een broer of zus, kind, ouder of echtgenoot die gewond was geraakt bij de strijdkrachten.Andere wetten verbieden vergelding van beschermd gedrag , zoals zijnde een klokkenluider, het indienen van een klacht van discriminatie of het invullen van een werknemers schadevergoeding.

Resources

  • staat Ohio: Ohio Herziene Code, hoofdstuk 4112,02 - Onwettige discriminerende praktijken
  • staat Ohio: OhioHerziene Code, Chapter 4113 - Diverse Labor Providions
153
0
3
Werving En Behoud