Zes belangrijkste functies van een Human Resource afdeling

de afdeling Human Resources is een veelzijdige en multi-functionele scheiding binnen een organisatie.De afdeling is verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van werknemers, de opleiding van werknemers, het onderhouden interoffice relaties en interpreteren van arbeidswetgeving.De afdeling werkt hard achter de schermen om te zorgen voor een organisatie efficiënt verloopt.

inhuren en werven

  • Een van de belangrijkste functies van de afdeling human resources is om toezicht te houden inhuren en het werven binnen een organisatie.De afdeling actief werft, schermen, interviews en huurt gekwalificeerde kandidaten voor open posities.De afdeling beheert beoordeling van vaardigheden en persoonlijkheid tests om kandidaten matchen met de juiste baan binnen het bedrijf.De afdeling human resources ontwikkelt werknemer handboeken dat het bedrijfsbeleid en procedures om nieuwe medewerkers te verklaren.

Opleiding en Ontwikkeling

  • De afdeling human resources verzorgt de opleiding en ontwikkeling van een

    organisatie.Het creëert opleidingen en voert trainingen voor nieuwe medewerkers en bestaande werknemers.De afdeling human resources werkt ook in combinatie met de afdeling managers en toezichthouders om de opleidingsbehoeften van de werknemers vast te stellen.Zij zijn ook verantwoordelijk voor de opleiding van contracten en budgettering.

Compensatie

  • De afdeling human resources is verantwoordelijk voor de verschillende aspecten van de compensatie voor de werknemer.De afdeling verzorgt typisch werknemer payroll en zorgt ervoor dat medewerkers worden nauwkeurig en op tijd betaald.Human resources afdelingen ook het beheer van compensatieprogramma's die pensioenen en andere voordelen in natura die door de werkgever op te nemen.

Employee Benefits

  • De afdeling human resources beheert alle aspecten van employee benefits, met inbegrip van de gezondheid en tandheelkundige verzekeringen, langdurige zorg of handicap programma's als hulp werknemer en wellness-programma's.De afdeling houdt werknemer afwezigheden en werkgelegenheid beschermd verlof, zoals familie medisch verlof.Human resources afdeling vertegenwoordigers zorgen medewerkers krijgen de juiste informatie inzake uitkering in aanmerking te komen of als er voordelen zijn niet meer beschikbaar vanwege een ontslag of beëindiging.

Employee Relations

  • De afdeling human resources behandelt arbeidsverhoudingen zaken binnen een organisatie.Werknemers relaties impliceert medezeggenschap in verschillende aspecten van de organisatorische activiteiten.De afdeling onderhoudt de relatie tussen medewerkers en management door het bevorderen van de communicatie en eerlijkheid binnen het bedrijf.De afdeling zorgt ook voor geschillen tussen medewerkers en management, alsmede geschillen tussen de onderneming en de vakbonden of werknemersorganisaties rechten.

wettelijke verantwoordelijkheden

  • De afdeling human resources is verantwoordelijk voor de interpretatie en de handhaving van de werkgelegenheid en de arbeidswetgeving, zoals gelijke kansen op werk, eerlijke arbeidsvoorwaarden, uitkeringen en de lonen, en werken uur eisen.De afdeling onderzoekt ook pesterijen en discriminatie klachten en zorgt voor functionarissen van het bedrijf blijven voldoen aan de Verenigde Staten ministerie van Arbeid regelgeving.

120
0
2
General Human Resources