Manieren om een ​​Vakbond Los

De enige wettelijk ontbinden van een vakbond in de Verenigde Staten is door de National Labor Relations Board.Deze divisie overheid voorheen creëert en lost alle vakbonden in het land en biedt een derde partij stemmen te tellen voor de verkiezing van de vertegenwoordigers van de vakbond ook.Het oplossen van een vakbond wordt soms gebruikt als een berekende juridische manoeuvre om de collectieve onderhandelingen te beïnvloeden.Deze tactiek was in dienst van de NFL Players Association in maart 2011.

Unie Lid Stem

  • The National Labor Relations Act stelt de leden van een vakbond om de vakbond te ontbinden door middel van een meerderheid van stemmen.Leden van een vakbond kan stemmen om een ​​bepaalde vakbond te ontbinden op elk moment.Het record van de ontbinding moet schriftelijk aan de National Labor

    Relations Board worden verzonden.Dit verzoek tot ontbinding van de vakbond moet de handtekening dragen van ten minste 30 procent van de actieve vakbondsleden, volgens de website van de National Labor Relations Board.

NLRB Goedkeuring

  • De NLRB moet het verzoek van een vakbond te certificeren op te lossen door de herziening ingediend verzoek van de vakbond.Een NLRB ambtenaar bepaalt of de eenheid van de werknemers die betrokken zijn bij de vakbond is aangewezen door ervoor te zorgen dat elk lid correct wordt toegepast en dat alle stemmen correct ontbinding petitie van de bond worden weerspiegeld.Zodra deze criteria zijn gecertificeerd de vakbond wordt beschouwd als wettelijk ontbonden en haar vertegenwoordiging mag niet langer inwerken op de naam van oud-vakbondsleden in juridische capaciteit.

Effecten van het oplossen van een Unie

  • Leden van een opgeloste vakbond verliest het recht op collectief onderhandelen lonen, uitkeringen en de arbeidsomstandigheden bij een werkgever.Deze werknemers verliezen ook het recht om collectief te slaan als onderdeel van een collectieve strategie.Door diezelfde token, een werkgever verliest ook het recht om de werknemers uit te sluiten van het werk toen geconfronteerd met een impasse met betrekking tot de collectieve onderhandelingen.Alle werknemer rechten uit hoofde van de Fair Labor Standards Act van kracht na het uiteenvallen inclusief minimumloon normen, recht op betaling van overuren en discriminatie op basis van beschermde criteria.

blokkeren Ontbinding Unie

  • oplossen van een vakbond mag alleen worden uitgevoerd nadat de vakbond heeft uitgeput alle andere collectieve onderhandelingen opties.Een werkgever kan proberen om de ontbinding van een vakbond te blokkeren en vertegenwoordigers dwingen om terug naar de onderhandelingstafel te komen door middel van een gerechtelijk bevel.De werkgever moet aantonen dat de vakbond niet te goeder trouw om alvorens tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst te onderhandelen.Met ingang van april 2011, is deze juridische manoeuvre geïllustreerd in een motie ingediend door NFL eigenaren om de ontbinding van de NFL Player's Association op de grond te blokkeren dat vertegenwoordigers van de vakbonden niet te onderhandelen tot het verstrijken van een bestaande CAO.

379
0
2
General Human Resources